شعر کودکانه سلام

 

صبح که میشه خروسم می زنه زیر آواز

میگه دیگه بیدار شو کوچولو از خواب ناز

از رختخواب در بیا خورشید خانم بیداره

زمین چه روشن شده با نور اون دوباره!

پاشو دیگه عزیزم پاشو با لب خندون

سلام بکن به بابا به مادر مهربون

 

مجله اینترنتی تحلیلک

بخوانید!  مختصری درباره عطار نیشابوری شاعر و عارف بزرگ

دیدگاه خود را ثبت کنید