شعر کودکانه شبا که ما می خوابیم آقا پلیسه بیداره

شعر کودکانه شبا که ما می خوابیم آقا پلیسه بیداره

 

شبا که ما می خوابیم
آقا پلیسه بیداره

ما خواب خوش می بینیم
اون دنبال شکاره

آقا پلیس زرنگه
با دزدا خوب می جنگه

ما هم اونو دوست داریم
بهش احترام میذاریم

 

 

مجله اینترنتی تحلیلک

بخوانید!  شعر کودکانه آقا موش شکمو

دیدگاه خود را ثبت کنید