شعر کودکانه شب اومد و ستاره

شب اومد و ستاره
رو آسمون نشسته

نه یک، نه ده، نه صدتا
هزار هزار تا دسته

ستاره توی شبها
چراغ آسمونه

مثل گل و بنفشه
تو باغ آسمونه

یک کمی این طرف تر
ماه قشنگ و زیباست

دلش گرفته امشب
برای اینکه تنهاست

مجله اینترنتی تحلیلک

بخوانید!  اشعار کودکانه / شعر کلاغ پر

دیدگاه خود را ثبت کنید