شعر کودکانه عینک مادربزرگ

عینک مادربزرگ
چند روزیه شکسته

انگار یه عالمه غم
توی دلش نشسته

هرجا که میخواد بره
منو صدا میکنه

اونوقت با مهربونی
منو دعا میکنه

خدا کنه که چشماش
دوباره خوب ببینه

چون که دلم نمیخواد
غم تو دلش بشینه

 

 

مجله اینترنتی تحلیلک

بخوانید!  شعر کودکانه سایه مامان و بابا

دیدگاه خود را ثبت کنید