شعر کودکانه مرغ قشنگم قدقدقدا می کنه

شعر کودکانه مرغ قشنگم قدقدقدا می کنه

مرغ قشنگم قدقدقدا می کنه
شاید داره منو صدا می کنه

دونه می خواد تا بخوره
برای من تخم بذاره

یه مشت دونه بر می دارم
برای مرغـم می پاشم

یه کاسه‌ی آب میارم
جلوی مرغم میذارم

اون می خوره آب و دونه
بعدش میره توی لونه

می خوابه قدقد می کنه
برای من تخم می کنه

مجله اینترنتی تحلیلک

بخوانید!  حکایت شوخ ما واپیش چشم ما میار / به بهانه بزرگداشت عطار نیشابوری

دیدگاه خود را ثبت کنید