ادبیات شعر کودکانه

شعر کودکانه گریه نکن بابات میاد

شعر کودکانه گریه نکن بابات میاد

شعر کودکانه گریه نکن بابات میاد

دست کوچولو، پا کوچولو

گریه نکن بابات میاد

تا خونه همسایه‌ها

صدای گریه‌هات میاد

گُشنه شدی؟ شیرت بدم

تشنه شدی؟ آبت بدم

خوابت میاد؟ لالا بکن

تا من کمی تابت بدم

تق و تق و تق، در می‌زنن

این باباته، صداش میاد

گریه نکن تا بشنوی

صدای کفش پاش میاد

مجله اینترنتی تحلیلک

بخوانید!  اسفند مرور آرزوهای ته نشین شده من و توست...

نوشته های مرتبط

آیدا، امید و شیشه عمرم؛ مثل خون در رگ های من

محمد زکی زاده

چهارمقاله نظامی عروضی / مقدمه

محمد زکی زاده

شعر کودکانه تو قفس های باغ وحش

نویسنده

دیدگاه خود را ثبت کنید