رمزهای موفقیت

عشق

عشق

هر کس عشق را تعریف کند، آن را نشناخته است.
هر کس بگوید که از عشق سیراب شدم، آن را نشناخته است.
عشق، نوشیدن است اما سیراب شدن ندارد!

شیخ اکبر، محی الدّین ابن عربی

تحلیلک

 

نوشته های مرتبط

زمانی که حقیقت درون را شناختید، ظاهر برایتان بی اهمیت می شود…

مهسا زکی زاده

تحقق رویاهایتان امکان پذیر است

مهسا زکی زاده

مقصد

مهسا زکی زاده

دیدگاه خود را ثبت کنید