تحلیل بنیادی

مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده چیست؟

مجمع عمومی عادی

مجمع عمومی عادی مجمعی است که سالانه یک‌بار پس از پایان سال مالی شرکت برگزار می‌شود و در آن به تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی شرکت پرداخته می‌شود. طبق قانون تجارت، شرکت حداکثر ۴ ماه پس از پایان سال مالی خود باید مجمع عمومی عادی را برگزار کنند. به این علت که پایان سال مالی اکثر شرکت‌ها اسفند ماه است، مجامع آن‌ها در خرداد و تیر هر سال برگزار می‌شود. در این مجمع، هیئت‌مدیره موظف است گزارش‌های مالی شرکت را به سهامداران ارائه کند.

مهمترین اهداف مجمع عمومی عادی سالیانه:

بررسی عملکرد و صورت های مالی شرکت و تصویب ترازنامه

تصمیم گیری در مورد تقسیم سود نقدی

بررسی گزارش مدیران و بازرسان شرکت

انتخاب مدیران و بازرسان شرکت

پس از مشخص شدن تاریخ برگزاری مجمع توسط هیئت‌مدیره شرکت، اطلاعیه دعوت به مجمع عمومی عادی از طریق روزنامه‌های کثیرالانتشار، سایت رسمی سازمان بورس و اوراق بهادار تهران، سایت اطلاع‌ رسانی کدال و سایت شرکت منتشر می‌شود. فاصله بین انتشار آگهی تا تاریخ برگزاری مجمع حداقل ۱۰ روز و حداکثر ۴۰ روز است.

در مجمع عمومی عادی سالانه باید بیش از نصف سهامدارانی که حق رأی دارند شرکت کنند. در صورتی که در اولین دعوت این حدنصاب حاصل نشد، مجمع برای بار دوم اطلاع‌ رسانی می‌شود و با حضور هر عده از صاحبان سهام که حق رأی دارند، برگزار می‌شود. تصمیمات مجمع با اکثریت نصف به اضافه یک رأی افراد حاضر در مجمع اعتبار خواهد داشت.

در این مجمع در خصوص تقسیم سود نقدی شرکت تصمیم‌گیری می‌شود. این سود به کسانی تعلق می‌گیرد که در زمان تشکیل مجمع سهامدار شرکت باشند. پرداخت سود نقدی نیز طبق قانون تجارت تا حداکثر ۸ ماه است. نماد سهم شرکت معمولاً از دو روز قبل از مجمع بسته می‌شود و دو روز پس از برگزاری مجمع باز خواهد شد و معاملات آن از سر می‌گیرد.

سهامداران شرکت می‌توانند با در دست داشتن برگ سهام خود و ارائه کد بورسی و اطلاعات هویتی در مجمع حضور یابند، همچنین هر فرد به میزان سهم خود دارای حق رأی است.

 

اطلاعات منتشر شده قبل از برگزاری مجمع عادی سالیانه

جهت تصمیم‌گیری بهتر سهامداران شرکت، ۱۰ روز قبل از برگزاری مجمع شرکت‌ها، صورت‌های مالی سالانه حسابرسی شده با کلیۀ یادداشت‌های پیوست آن و گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع منتشر می‌شود.

در صورتی‌که شرکت بورسی، دارای شرکت‌های تابعه باشد، علاوه بر اطلاعات فوق، صورت‌های مالی تلفیقی حسابرسی شده و صورت‌های مالی سالانه حسابرسی شدۀ شرکت‌های تابعه نیز منتشر می‌شود. همچنین جدول زمان‌بندی پرداخت سود نقدی پیشنهادی توسط هیئت‌مدیره نیز قبل از برگزاری مجمع‌ عمومی ‌عادی افشا می‌گردد.

 

مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده

در صورتی که نیاز باشد تا بیش از یک‌بار مجمع عمومی عادی تشکیل شود، در آگهی دعوت به مجمع، نام آن مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده است. انتخاب هیئت‌مدیره و تغییر ترکیب سهامداران در این مجمع صورت می‌پذیرد؛ بنابراین مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده همان مجمع عمومی عادی است که در زمانی غیر از زمان معین شده در اساسنامه تشکیل می‌شود.

در این مجمع برای انتخاب مدیران هر فرد به ازای هر مدیر یک حق رأی دارد. به‌طور مثال اگر فردی ۱۰۰ حق رأی داشته باشد و ۵ مدیر باید انتخاب شوند، این فرد دارای ۵۰۰ حق رأی است که می‌تواند همه رأی را به یک نفر یا چند نفر اختصاص دهد.

مجمع عمومی فوق‌العاده

مجمع عمومی فوق‌العاده در صورت نیاز و تصمیم هیئت‌مدیره تشکیل می‌شود. در این مجمع، درباره تغییر اساسنامه شرکت، کاهش و افزایش سرمایه شرکت یا انحلال آن تصمیم‌گیری می‌شود. به‌طورکلی هر مجمعی به غیر از مجمع عمومی عادی، مجمع فوق‌العاده نامیده می‌شود.

در مجمع عمومی فوق‌العاده باید بیش از نصف سهامدارانی که حق رأی دارند، حاضر باشند و تصمیمات با اکثریت دو سوم آرا افراد حاضر در جلسه اعتبار دارد.

اهداف برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده:

تصمیم گیری درباره تغییر اساسنامه شرکت

تصمیم گیری درباره افزایش یا کاهش سرمایه

تصمیم گیری درباره انحلال شرکت

 

شرکت‌ها موظف هستند که زمان، تاریخ، محل تشکیل و دستور جلسه مجامع عمومی را در روزنامه‌های کثیرالانتشار و سایت اینترنتی خود درج کنند و مراتب را حداقل ۱۰ روز قبل از برگزاری مجمع افشا نمایند. همچنین آگهی مجمع شرکت‌های بورسی در سایت کدال و سایت tsetmc قابل مشاهده است.

 

مجله اینترنتی تحلیلک

نوشته های مرتبط

تحلیل تکنیکال و بنیادی سهام شراز ( پالایش نفت شیراز )

محسن زکی زاده

اخبار کدال : گزارش ۹ ماهه سهام برخی شرکت های گروه پالایشی و پتروشیمی

محسن زکی زاده

اخبار کدال : افزایش سرمایه ۸۵ درصدی سهام ذوب، ۱۰۰ درصدی مرقام و …

محسن زکی زاده

دیدگاه خود را ثبت کنید