نویسنده : زهرا دره شیری

Avatar
127 مطالب - 8 دیدگاه
تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال سهام شاراک (پتروشیمی شازند)

زهرا دره شیری
همان طور که در تحلیل تکنیکال سهام شاراک مشاهده می کنید، این سهام الگوی هارمونیکی را تشکیل داده است. این سهام درون پارالل یک ساله در حال حرکت است که در حال حاضر به کف...
تحلیل تکنیکال

آپدیت سهام فولای (صنایع فولاد آلیاژی یزد) / رشد عالی ۷۵ درصدی در کمتر از ۲ ماه

زهرا دره شیری
این سهام در  موج اصلاحی ۴ در قیمت 30426 ریال معرفی شد و پس از آن رشد شارپی خود را آغاز کرد. در حال حاضر قیمت این سهام در محدوده 53185 ریال است....
تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال سهام خمهر (مهرکام ‌پارس‌)

زهرا دره شیری
همان طور در تحلیل تکنیکال سهام خمهر مشاهده می کنید، این سهام 5 موج اصلی را به اتمام رسانده و وارد موج اصلاحی 2 شده است....
تحلیل تکنیکال

آپدیت سهام ولصنم (لیزینگ صنعت و معدن) / ۷۰ درصد سود عالی

زهرا دره شیری
همان طور که در تحلیل تکنیکال سهام ولصنم در 3 خرداد ۹۹ بیان شد این سهام به اهداف مشخص شده در تحلیل رسید. این سهام در انتهای موج اصلاحی ۴ در قیمت 9968 ریال معرفی...
بازار سرمایه تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال سهام همراه (شرکت ارتباطات سیار ایران)

زهرا دره شیری
همان طور که در تحلیل تکنیکال سهام همراه (شرکت ارتباطات سیار ایران) مشاهده می کنید، این سهام موج 1 اصلی را به اتمام رسانده و وارد موج اصلاحی 2 شده است....
تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال سهام سیدکو (سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان)

زهرا دره شیری
همان طور که در تحلیل تکنیکال سهام سیدکو مشاهده می کنید این سهام با اتمام موج 1 وارد فاز اصلاحی موج 2 شده است. نمودار سهام سیدکو پس از برخورد به سقف پارالل موج اصلاحی...
تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال سهام کگاز (شیشه و گاز)

زهرا دره شیری
همان طور که در تحلیل تکنیکال سهام کگاز مشاهده می کنید این سهام درون یک پارالل در حال حرکت است. این سهام موج 1 و 2 را تمام کرده و وارد موج 3 اصلی شده...
تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال سهام غسالم (سالمین)

زهرا دره شیری
همان طور که در نمودار سهام غسالم مشاهده می کنید این سهام موج 1 را پشت سر گذاشته و در موج اصلاحی 2 بسر می برد. موج 2 در قالب یک مثلث شکل گرفته است...
تحلیل تکنیکال

آپدیت سهام خپارس / رشد ۷۰ درصدی در کمتر از یک ماه

زهرا دره شیری
این سهام در انتهای موج اصلاحی 4 در قیمت 6420 ریال معرفی شد و پس از آن رشد شارپی خود را آغاز کرد. در حال حاضر قیمت این سهام در محدوده 11190 ریال است....
تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال سهام حآسا (آسیا سیر ارس)

زهرا دره شیری
همان طور که در تحلیل تکنیکال سهام حآسا مشاهده می کنید این سهام پس از اتمام موج 1 اصلی صعودی وارد فاز اصلاحی شده است و موج 2 در قالب یک زیگ شکل گرفته است....