نویسنده : زهرا دره شیری

Avatar
151 مطالب - 9 دیدگاه
تحلیل سهام و بررسی تکنیکال بازار بورس

آپدیت سهام برکت و رسیدن به اولین هدف کوتاه مدت

زهرا دره شیری
طبق تحلیل تکنیکال سهام برکت در 9 اسفند 99، این سهام به اولین هدف کوتاه مدت مشخص شده در تحلیل رسیده است. سهام برکت در ریزموج 3 و در قیمت 26860 ریال معرفی شد. در حال حاضر قیمت...
تحلیل سهام و بررسی تکنیکال بازار بورس

تحلیل تکنیکال سهام برکت (گروه دارویی برکت)

زهرا دره شیری
همان طور که در تحلیل تکنیکال سهام برکت (سهام دارویی برکت) مشاهده می کنید این سهام با پشت سر گذاشتن 4 موج اصلی در موج 5 اصلی بسر می برد....
تحلیل سهام و بررسی تکنیکال بازار بورس

تحلیل تکنیکال سهام سشمال (سیمان شمال)

زهرا دره شیری
همان گونه که در تحلیل سهام سشمال مشاهده می کنید این سهام با اتمام موج اصلاحی 4 اصلی در حال تکمیل موج 5 اصلی است. بنظر می رسد این سهام با تکمیل ریز موج 1...
بازار سرمایه تحلیل سهام و بررسی تکنیکال بازار بورس

تحلیل تکنیکال سهام ساراب (سیمان داراب)

زهرا دره شیری
طبق تحلیل انجام شده بر روی سهام ساراب (سیمان داراب) مشاهده می کنید که این سهام 4 موج اصلی را تکمیل کرده است و در حال حاضر در حال تکمیل ریزموج های موج 5 اصلی...
آموزش مفاهیم بنیادی

مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده چیست؟

زهرا دره شیری
مجمع عمومی عادی مجمعی است که سالانه یک‌بار پس از پایان سال مالی شرکت برگزار می‌شود و در آن به تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی شرکت پرداخته می‌شود....
تحلیل سهام و بررسی تکنیکال بازار بورس

تحلیل تکنیکال سهام کشرق (صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود)

زهرا دره شیری
طبق تحلیل انجام شده بر روی نمودار سهام کشرق (صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود) مشاهده می کنید که این سهام با اتمام موج های اصلی 1 و 2 وارد موج صعودی 3 اصلی شده...
تحلیل سهام و بررسی تکنیکال بازار بورس

تحلیل تکنیکال سهام کچاد (معدنی ‌و صنعتی ‌چادرملو)

زهرا دره شیری
در تحلیل ارائه شده مشاهده می کنید که سهام کچاد (معدنی و صنعتی چادرملو) با پشت سر گذاشتن دو موج اصلی وارد فاز صعودی موج 3 شده است....
تحلیل سهام و بررسی تکنیکال بازار بورس

تحلیل تکنیکال سهام فاسمین (کالسیمین)

زهرا دره شیری
در تحلیل تکنیکال سهام فاسمین (کالسیمین) مشاهده می کنید که این سهام موج 2 اصلی را در قالب یک زیگ پشت سر گذاشته است و روند صعودی را در قالب 5 ریز موج شروع کرده...
تحلیل سهام و بررسی تکنیکال بازار بورس

تحلیل تکنیکال سهام پسهند (صنایع لاستیکی سهند)

زهرا دره شیری
 سهام پسهند (صنایع لاستیکی سهند) با اتمام موج 1 در قالب 5 ریز موج، نزدیک به 6 ماه در موج اصلاحی 2 اصلی بوده و به اندازه 50 درصد موج 1 اصلی اصلاح کرده است....
تحلیل سهام و بررسی تکنیکال بازار بورس

تحلیل تکنیکال سهام وخارزم (سرمایه گذاری خوارزمی)

زهرا دره شیری
طبق تحلیل انجام شده بر روی سهام وخارزم (سرمايه گذاری خوارزمی) این سهام پس از اتمام موج 3 اصلی و برخورد به سقف پارالل وارد موج 4 اصلی شده و موج 4 خود را در...