خانه نویسندگان مطالب توسط زهرا دره شیری

زهرا دره شیری

Avatar
63 مطالب 8 دیدگاه‌ها
تحلیل سهام تحلیل تکنیکال سهام وپترو (سرمايه‌گذاری صنايع پتروشيمی) با توجه به بررسی نمودار، سهام وپترو (سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی) روند صعودی خود را آغاز کرده است و در حال تکمیل موج 3 اصلی است.همچنین سهام وپترو (سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی)...
تحلیل سهام تحلیل تکنیکال سهام شاوان (پالايش نفت لاوان ) طبق تحلیل انجام شده بر روی نمودار سهام شاوان (پالايش نفت لاوان) درمی یابیم که این سهام پس از طی کردن 5 موج نزولی وارد روند صعودی جدید خود شده است....
تحلیل سهام تحلیل سهام کچاد (معدني‌ و صنعتي‌ چادرملو) با توجه به تحلیل انجام شده  بر روی سهام کچاد (معدني‌ و صنعتي‌ چادرملو)، مشاهده می کنید که سهام کچاد با پایان اصلاح خود وارد موج 5 صعودی شده است. همچنین شکستن...
تحلیل سهام تحلیل تکنیکال سهام شپنا طبق تحلیل انجام شده نمودار سهام شپنا (پالايش نفت اصفهان)، در کانال صعودی در حال حرکت است. همچنین با بررسی حرکت سهام در قالب امواج الیوتی، به نظر می رسد این سهام موج 5 صعودی...
تحلیل سهام تحلیل تکنیکال سهام کرماشا (صنایع پتروشیمی کرمانشاه) همان طور که در نمودار و تحلیل تکنیکال سهام کرماشا مشاهده می کنید شکستن ضلع بالای مثلث رسم شده در نمودار نشان دهنده آغاز حرکت رو به رشد سهام کرماشا می باشد.انتظار...
موفقیت برترین نوآوران تاریخ که خدمات زیادی به جهان ارائه کردند در طول تاریخ بشر همیشه افرادی وجود داشته اند که فراتر از زمان خود عمل کرده و توانسته اند از حالت مصرف کنندگی صِرف خارج شده و چیزی به این...
موفقیت برترین نوآوران تاریخ که خدمات زیادی به جهان ارائه کردند در طول تاریخ بشر همیشه افرادی وجود داشته اند که فراتر از زمان خود عمل کرده و توانسته اند از حالت مصرف کنندگی صِرف خارج شده و چیزی به این...
موفقیت برترین نوآوران تاریخ که خدمات زیادی به جهان ارائه کردند در طول تاریخ بشر همیشه افرادی وجود داشته اند که فراتر از زمان خود عمل کرده و توانسته اند از حالت مصرف کنندگی صِرف خارج شده و چیزی به این...
موفقیت برترین نوآوران تاریخ که خدمات زیادی به جهان ارائه کردند در طول تاریخ بشر همیشه افرادی وجود داشته اند که فراتر از زمان خود عمل کرده و توانسته اند از حالت مصرف کنندگی صِرف خارج شده و چیزی به این...
موفقیت برترین نوآوران تاریخ که خدمات زیادی به جهان ارائه کردند در طول تاریخ همیشه افرادی وجود داشته اند که فراتر از زمان خود عمل کرده و توانسته اند از حالت مصرف کنندگی صِرف خارج شده و چیزی به این عالم...