سه‌شنبه/ 30 شهریور / 1400

«برای رسیدن به موفقیت مطیع حرف های دیگران نباشید»

همیشه برای رسیدن به موفقیت، علاوه بر تصمیم گیری و حرکت نیاز داریم تا از تجربیات تمام افراد موفق استفاده کنیم.

در این صورت بهتر درک می‌کنیم که شکست، خستگی و… برای همه آن ها نیز اتفاق افتاده است اما نکته مهمی که همه آن ها از آن پیروی کرده اند این است که هیچ کدام در مسیر حرکت خود ناامید نشده اند و هدف خود را فراموش نکرده اند.

به همین دلیل تصمیم گرفته ایم تا نکات مهم، نصیحت ها و تجربیات این افراد را برای شما جمع آوری کنیم تا با دانستن آن ها مسیر موفقیت برای شما هموارتر شود.

با ما باشید؛

برای رسیدن به موفقیت مطیع حرف های دیگران نباشید

برای رسیدن به موفقیت مطیع حرف های دیگران نباشید
«برای رسیدن به موفقیت مطیع حرف های دیگران نباشید»

موفقیت خود را

مدیون حرف هایی هستم

که به دقت به آن ها گوش می دادم

و بعد سعی میکردم که

دقیقا متضاد آن عمل کنم.

«تستسترون»

مجله اینترنتی تحلیلک

اسکرول به بالا