مجله اینترنتی تحلیلک

یکشنبه/ 26 فروردین / 1403
Search
Close this search box.

معرفی جنبش ها و سبک های هنری معروف جهان

در طول تاریخ ، "جنبش های هنری" و بسیاری دیگر "سبک های هنری" وجود داشته است. و چندین طبقه بندی وجود دارد. توجه به این نکته مهم است که حرکات و سبک های هنری مانند مد می آیند و می روند. به اصطلاح سبک هنری امروز مد روز هستند و فردا شاهد محبوبیت آن خواهیم بود.

معرفی جنبش ها و سبک های هنری معروف جهان

این مقاله، مقاله ای درباره سبک های هنری و جنبش های هنری است که دنیای هنر را شکل داده است. یک حرکت هنری را می توان یک سبک هنری با یک فلسفه خاص، توسط گروهی از هنرمندان در طی یک دوره زمانی در نظر گرفت.

معرفی جنبش ها و سبک های هنری معروف جهان

این مقاله را خلاصه ای از سبک های معروف هنری و اشکال مختلف هنری و معرفی این سبک ها در نظر بگیرید. نقاشی و مجسمه سازی از مطرح ترین اشکال این سبک ها هستند. این مقاله عمدتا بر نقاشی متمرکز است و فقط مهمترین سبک های نقاشی را ذکر می کند. آنهایی که اثری قابل توجه و تأثیرات عمیقی بر دنیای هنر بر جای گذاشته اند.

دنیای هنر ما تاریخ غنی از سبک های هنری داشته است.

کلاسیسیسم

(Classicism)

معرفی جنبش ها و سبک های هنری معروف جهان
معرفی جنبش ها و سبک های هنری معروف جهان

به طور کلی به اهمیت زیاد یک دوره کلاسیک و قدمت در سنت غربی، به عنوان تعیین استانداردهای سلیقه ای اشاره دارد که کلاسیست ها به دنبال تقلید از آن هستند. هنر کلاسیسیسم به طور معمول به دنبال صوری و مهار بودن است. تأکید شدید یا شتاب ناگهانی حرکات موزون باعث از بین رفتن این خصوصیات باعث تعادل و تکامل خواهد شد که از طریق آنها موقعیت اقتدار خود را در رپرتوار محدود تصاویر بصری حفظ می کند. کلاسیک، همانطور که کلارک متذکر شد، شکل کلی از ایده آل کاملاً پذیرفته است. این مکتب در مقابل باروک و رمانتیسم قرار می‌گیرد.

معرفی جنبش ها و سبک های هنری معروف جهان

معرفی جنبش ها و سبک های هنری معروف جهان

هنرمندان برجسته این جنبش نیکولا پوسن، لولا مورا و اتین موریس فالکنت هستند.

رنسانس

(Renaissance)

معرفی جنبش ها و سبک های هنری معروف جهان

نقاشی، مجسمه سازی، معماری، موسیقی و ادبیات رنسانس در طول قرن های ۱۴، ۱۵ و ۱۶ در اروپا تحت تأثیرات ترکیبی از افزایش آگاهی از طبیعت، احیای یادگیری کلاسیک و دیدگاه فردگرایانه تر از اروپا است.

معرفی جنبش ها و سبک های هنری معروف جهان

معرفی جنبش ها و سبک های هنری معروف جهان

هنرمند برجسته این جنبش لئوناردو داوینچی (۱۴۵۲-۱۵۱۹) بود. از دیگر هنرمندان مشهور این سبک که مجسمه ساز هم بود، می توان میکل آنژ را نام برد.

واقع گرایی یا رئالیسم(۱۸۸۰-۱۸۴۰)

(Realism)

معرفی جنبش ها و سبک های هنری معروف جهان

رئالیسم در بسیاری از دوره ها در هنر رواج داشته و تا حد زیادی به دلیل تکنیک و آموزش و پرهیز از سبک سازی است. در هنرهای تجسمی، واقع گرایی به تصویر کشیدن دقیق اشکال زندگی، چشم انداز و جزییات نور و رنگ است. آثار هنری واقع گرایانه ممکن است بر کارهای پیش پا افتاده، زشت یا کثیف تأکید کنند، مانند کارهای رئالیسم اجتماعی و منطق گرایی. جنبش هنری رئالیسم در نقاشی از دهه ۱۸۵۰ در فرانسه آغاز شد. نقاشان رئالیست رمانتیسیسم را که بر ادبیات و هنر فرانسه تسلط یافته بود، رد کردند و ریشه در اواخر قرن ۱۸ داشت.

معرفی جنبش ها و سبک های هنری معروف جهان

معرفی جنبش ها و سبک های هنری معروف جهان

معرفی جنبش ها و سبک های هنری معروف جهان

هنرمند برجسته این جنبش گوستاو کوربه (۱۸۱۹-۱۸۷۷) بود.

امپرسیونیسم (۱۸۹۰-۱۸۶۰)

(Impressionism)

معرفی جنبش ها و سبک های هنری معروف جهان
معرفی جنبش ها و سبک های هنری معروف جهان

امپرسیونیسم فرانسه، یک جنبش عمده، ابتدا در نقاشی و بعد در موسیقی، که عمدتا در فرانسه در اواخر قرن ۱۹ و اوایل قرن ۲۰ توسعه یافت. نقاشی امپرسیونیسم متشکل از اثری است که در حدود سالهای ۱۸۶۷ تا ۱۸۸۶ توسط گروهی از هنرمندان که مجموعه ای از رویکردها و تکنیک های مرتبط را به اشتراک گذاشته اند، تولید شده است. بارزترین ویژگی امپرسیونیسم در نقاشی تلاشی برای ثبت دقیق و عینی واقعیت بصری از نظر تأثیرات گذرا نور و رنگ بود. در موسیقی، انتقال ایده یا جلوه از طریق شستشوی صدا بود تا ساختار رسمی دقیق.

معرفی جنبش ها و سبک های هنری معروف جهان

معرفی جنبش ها و سبک های هنری معروف جهان
معرفی جنبش ها و سبک های هنری معروف جهان

معرفی جنبش ها و سبک های هنری معروف جهان

هنرمند برجسته این جنبش پیر آگوست رنوار (۱۸۱۹-۱۹۱۹) بود.

نمادگرایی یا سمبولیسم (۱۸۸۰-۱۹۱۰)

(Symbolism)

معرفی جنبش ها و سبک های هنری معروف جهان
معرفی جنبش ها و سبک های هنری معروف جهان

یک جنبش هنری اواخر قرن نوزدهم با اصالت فرانسوی، روسی و بلژیکی در شعر و هنرهای دیگر.

معرفی جنبش ها و سبک های هنری معروف جهان

معرفی جنبش ها و سبک های هنری معروف جهان

هنرمند برجسته این جنبش گوستاو کلیمت (۱۸۶۲-۱۹۱۸) بود.

فوویسم (۱۸۹۰-۱۹۰۸)

(Fauvism)

معرفی جنبش ها و سبک های هنری معروف جهان

به فرانسوی “جانوران وحشی” معنا می دهد، گروهی از هنرمندان مدرن اوایل قرن بیستم که آثار آنها بر کیفیت نقاشی و رنگ قوی نسبت به ارزش های نمایشی یا واقع گرایانه حفظ شده توسط امپرسیونیسم تأکید می کرد. در حالی که فوویسم به عنوان یک سبک از حدود سال ۱۹۰۴ آغاز شد و در سال ۱۹۱۰ ادامه یافت، جنبش به همین ترتیب تنها چند سال، ۱۹۰۵–۱۹۰۸ ادامه داشت.

معرفی جنبش ها و سبک های هنری معروف جهان

معرفی جنبش ها و سبک های هنری معروف جهان

معرفی جنبش ها و سبک های هنری معروف جهان

مهم ترین نقاش که نمایانگر این سبک است هنری ماتیس بود. (۱۸۶۹-۱۹۵۴)

کوبیسم (۱۹۰۸-۱۹۱۴)

(Cubism)

معرفی جنبش ها و سبک های هنری معروف جهان

یک جنبش هنری اوایل قرن بیستم است که نقاشی و مجسمه سازی اروپا را به لحاظ تاریخی به سمت هنر مدرن قرن ۲۰ پیش برد. کوبیسم در اشکال مختلف آن از جنبش های مرتبط در ادبیات و معماری الهام می گرفت. کوبیسم یکی از تأثیرگذارترین جنبش های هنری قرن بیستم در نظر گرفته شده است. این اصطلاح در ارتباط با طیف گسترده ای از هنرهای تولید شده در پاریس (مونتارتر، مونپارناس و پوتو) طی دهه ۱۹۱۰ و گسترش آن تا دهه ۱۹۲۰ استفاده می شود.

معرفی جنبش ها و سبک های هنری معروف جهان

معرفی جنبش ها و سبک های هنری معروف جهان
معرفی جنبش ها و سبک های هنری معروف جهان
معرفی جنبش ها و سبک های هنری معروف جهان
معرفی جنبش ها و سبک های هنری معروف جهان

یک نقاش مهم که نشان دهنده این سبک است، پابلو پیکاسو بود. (۱۸۸۱-۱۹۷۳)

آرت نوو یا هنرنو (۱۸۹۰-۱۹۰۵)

(Art Nouveau)

معرفی جنبش ها و سبک های هنری معروف جهان

یک سبک بین المللی هنری، معماری و هنر کاربردی، به ویژه هنرهای تزئینی است که بین سالهای ۱۸۹۰ و ۱۹۱۰ بیشترین محبوبیت را داشته است. در واکنش به هنر دانشگاهی قرن ۱۹، از اشکال و ساختارهای طبیعی، به ویژه خطوط منحنی گیاهان و گلها استفاده می شده است. در سال ۱۸۹۷ توسط گروهی از هنرمندان اتریشی از جمله گوستاو کلیمت، کولمان موزر، یوزف هوفمان و اتو واگنر پایه‌گذاری شد.

معرفی جنبش ها و سبک های هنری معروف جهان
معرفی جنبش ها و سبک های هنری معروف جهان

معرفی جنبش ها و سبک های هنری معروف جهان

از هنرمندان مهم که نشان دهنده این سبک هستند، آلفونس موچا، هنری دو تولوز-لوترک و اوبری بردسلی را می توان نام برد.

پست امپرسیونیسم (۱۸۸۰-۱۹۱۴)

(Post Impressionism)

معرفی جنبش ها و سبک های هنری معروف جهان
معرفی جنبش ها و سبک های هنری معروف جهان

یک جنبش هنری عمدتا فرانسوی که تقریباً بین سالهای ۱۸۸۶ و ۱۹۰۵، از آخرین نمایشگاه امپرسیونیست تا تولد فوویسم، توسعه یافت. پس از امپرسیونیسم به عنوان واکنشی در برابر نگرانی امپرسیونیست ها برای به تصویر کشیدن طبیعت گرایانه نور و رنگ پدیدار شد.

معرفی جنبش ها و سبک های هنری معروف جهان

معرفی جنبش ها و سبک های هنری معروف جهان

پل سزان، ونسان ونگوگ و پل گوگن از برجسته‌ترین هنرمندان این جنبش هستند.(۱۸۸۰-۱۹۰۵)

 

امیدواریم تا به این جا از این مقاله لذت برده باشید و در ادامه با سبک های متفاوت و نو آشنا شوید.

با ما همراه باشید.

مجله اینترنتی تحلیلک

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x