دوشنبه/ 11 مهر / 1401

معرفی جنبش ها و سبک های هنری معروف جهان

در طول تاریخ ، "جنبش های هنری" و بسیاری دیگر "سبک های هنری" وجود داشته است. و چندین طبقه بندی وجود دارد. توجه به این نکته مهم است که حرکات و سبک های هنری مانند مد می آیند و می روند. به اصطلاح سبک هنری امروز مد روز هستند و فردا شاهد محبوبیت آن خواهیم بود.

معرفی جنبش ها و سبک های هنری معروف جهان

این مقاله، مقاله ای درباره سبک های هنری و جنبش های هنری است که دنیای هنر را شکل داده است. یک حرکت هنری را می توان یک سبک هنری با یک فلسفه خاص، توسط گروهی از هنرمندان در طی یک دوره زمانی در نظر گرفت.

معرفی جنبش ها و سبک های هنری معروف جهان

این مقاله را خلاصه ای از سبک های معروف هنری و اشکال مختلف هنری و معرفی این سبک ها در نظر بگیرید. نقاشی و مجسمه سازی از مطرح ترین اشکال این سبک ها هستند. این مقاله عمدتا بر نقاشی متمرکز است و فقط مهمترین سبک های نقاشی را ذکر می کند. آنهایی که اثری قابل توجه و تأثیرات عمیقی بر دنیای هنر بر جای گذاشته اند.

دنیای هنر ما تاریخ غنی از سبک های هنری داشته است.

کلاسیسیسم

(Classicism)

معرفی جنبش ها و سبک های هنری معروف جهان
معرفی جنبش ها و سبک های هنری معروف جهان

به طور کلی به اهمیت زیاد یک دوره کلاسیک و قدمت در سنت غربی، به عنوان تعیین استانداردهای سلیقه ای اشاره دارد که کلاسیست ها به دنبال تقلید از آن هستند. هنر کلاسیسیسم به طور معمول به دنبال صوری و مهار بودن است. تأکید شدید یا شتاب ناگهانی حرکات موزون باعث از بین رفتن این خصوصیات باعث تعادل و تکامل خواهد شد که از طریق آنها موقعیت اقتدار خود را در رپرتوار محدود تصاویر بصری حفظ می کند. کلاسیک، همانطور که کلارک متذکر شد، شکل کلی از ایده آل کاملاً پذیرفته است. این مکتب در مقابل باروک و رمانتیسم قرار می‌گیرد.

معرفی جنبش ها و سبک های هنری معروف جهان

معرفی جنبش ها و سبک های هنری معروف جهان

هنرمندان برجسته این جنبش نیکولا پوسن، لولا مورا و اتین موریس فالکنت هستند.

رنسانس

(Renaissance)

معرفی جنبش ها و سبک های هنری معروف جهان

نقاشی، مجسمه سازی، معماری، موسیقی و ادبیات رنسانس در طول قرن های 14، 15 و 16 در اروپا تحت تأثیرات ترکیبی از افزایش آگاهی از طبیعت، احیای یادگیری کلاسیک و دیدگاه فردگرایانه تر از اروپا است.

معرفی جنبش ها و سبک های هنری معروف جهان

معرفی جنبش ها و سبک های هنری معروف جهان

هنرمند برجسته این جنبش لئوناردو داوینچی (1452-1519) بود. از دیگر هنرمندان مشهور این سبک که مجسمه ساز هم بود، می توان میکل آنژ را نام برد.

واقع گرایی یا رئالیسم(1880-1840)

(Realism)

معرفی جنبش ها و سبک های هنری معروف جهان

رئالیسم در بسیاری از دوره ها در هنر رواج داشته و تا حد زیادی به دلیل تکنیک و آموزش و پرهیز از سبک سازی است. در هنرهای تجسمی، واقع گرایی به تصویر کشیدن دقیق اشکال زندگی، چشم انداز و جزییات نور و رنگ است. آثار هنری واقع گرایانه ممکن است بر کارهای پیش پا افتاده، زشت یا کثیف تأکید کنند، مانند کارهای رئالیسم اجتماعی و منطق گرایی. جنبش هنری رئالیسم در نقاشی از دهه 1850 در فرانسه آغاز شد. نقاشان رئالیست رمانتیسیسم را که بر ادبیات و هنر فرانسه تسلط یافته بود، رد کردند و ریشه در اواخر قرن 18 داشت.

معرفی جنبش ها و سبک های هنری معروف جهان

معرفی جنبش ها و سبک های هنری معروف جهان

معرفی جنبش ها و سبک های هنری معروف جهان

هنرمند برجسته این جنبش گوستاو کوربه (1819-1877) بود.

امپرسیونیسم (1890-1860)

(Impressionism)

معرفی جنبش ها و سبک های هنری معروف جهان
معرفی جنبش ها و سبک های هنری معروف جهان

امپرسیونیسم فرانسه، یک جنبش عمده، ابتدا در نقاشی و بعد در موسیقی، که عمدتا در فرانسه در اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 توسعه یافت. نقاشی امپرسیونیسم متشکل از اثری است که در حدود سالهای 1867 تا 1886 توسط گروهی از هنرمندان که مجموعه ای از رویکردها و تکنیک های مرتبط را به اشتراک گذاشته اند، تولید شده است. بارزترین ویژگی امپرسیونیسم در نقاشی تلاشی برای ثبت دقیق و عینی واقعیت بصری از نظر تأثیرات گذرا نور و رنگ بود. در موسیقی، انتقال ایده یا جلوه از طریق شستشوی صدا بود تا ساختار رسمی دقیق.

معرفی جنبش ها و سبک های هنری معروف جهان

معرفی جنبش ها و سبک های هنری معروف جهان
معرفی جنبش ها و سبک های هنری معروف جهان

معرفی جنبش ها و سبک های هنری معروف جهان

هنرمند برجسته این جنبش پیر آگوست رنوار (1819-1919) بود.

نمادگرایی یا سمبولیسم (1880-1910)

(Symbolism)

معرفی جنبش ها و سبک های هنری معروف جهان
معرفی جنبش ها و سبک های هنری معروف جهان

یک جنبش هنری اواخر قرن نوزدهم با اصالت فرانسوی، روسی و بلژیکی در شعر و هنرهای دیگر.

معرفی جنبش ها و سبک های هنری معروف جهان

معرفی جنبش ها و سبک های هنری معروف جهان

هنرمند برجسته این جنبش گوستاو کلیمت (1862-1918) بود.

فوویسم (1890-1908)

(Fauvism)

معرفی جنبش ها و سبک های هنری معروف جهان

به فرانسوی “جانوران وحشی” معنا می دهد، گروهی از هنرمندان مدرن اوایل قرن بیستم که آثار آنها بر کیفیت نقاشی و رنگ قوی نسبت به ارزش های نمایشی یا واقع گرایانه حفظ شده توسط امپرسیونیسم تأکید می کرد. در حالی که فوویسم به عنوان یک سبک از حدود سال 1904 آغاز شد و در سال 1910 ادامه یافت، جنبش به همین ترتیب تنها چند سال، 1905–1908 ادامه داشت.

معرفی جنبش ها و سبک های هنری معروف جهان

معرفی جنبش ها و سبک های هنری معروف جهان

معرفی جنبش ها و سبک های هنری معروف جهان

مهم ترین نقاش که نمایانگر این سبک است هنری ماتیس بود. (1869-1954)

کوبیسم (1908-1914)

(Cubism)

معرفی جنبش ها و سبک های هنری معروف جهان

یک جنبش هنری اوایل قرن بیستم است که نقاشی و مجسمه سازی اروپا را به لحاظ تاریخی به سمت هنر مدرن قرن 20 پیش برد. کوبیسم در اشکال مختلف آن از جنبش های مرتبط در ادبیات و معماری الهام می گرفت. کوبیسم یکی از تأثیرگذارترین جنبش های هنری قرن بیستم در نظر گرفته شده است. این اصطلاح در ارتباط با طیف گسترده ای از هنرهای تولید شده در پاریس (مونتارتر، مونپارناس و پوتو) طی دهه 1910 و گسترش آن تا دهه 1920 استفاده می شود.

معرفی جنبش ها و سبک های هنری معروف جهان

معرفی جنبش ها و سبک های هنری معروف جهان
معرفی جنبش ها و سبک های هنری معروف جهان
معرفی جنبش ها و سبک های هنری معروف جهان
معرفی جنبش ها و سبک های هنری معروف جهان

یک نقاش مهم که نشان دهنده این سبک است، پابلو پیکاسو بود. (1881-1973)

آرت نوو یا هنرنو (1890-1905)

(Art Nouveau)

معرفی جنبش ها و سبک های هنری معروف جهان

یک سبک بین المللی هنری، معماری و هنر کاربردی، به ویژه هنرهای تزئینی است که بین سالهای 1890 و 1910 بیشترین محبوبیت را داشته است. در واکنش به هنر دانشگاهی قرن 19، از اشکال و ساختارهای طبیعی، به ویژه خطوط منحنی گیاهان و گلها استفاده می شده است. در سال ۱۸۹۷ توسط گروهی از هنرمندان اتریشی از جمله گوستاو کلیمت، کولمان موزر، یوزف هوفمان و اتو واگنر پایه‌گذاری شد.

معرفی جنبش ها و سبک های هنری معروف جهان
معرفی جنبش ها و سبک های هنری معروف جهان

معرفی جنبش ها و سبک های هنری معروف جهان

از هنرمندان مهم که نشان دهنده این سبک هستند، آلفونس موچا، هنری دو تولوز-لوترک و اوبری بردسلی را می توان نام برد.

پست امپرسیونیسم (1880-1914)

(Post Impressionism)

معرفی جنبش ها و سبک های هنری معروف جهان
معرفی جنبش ها و سبک های هنری معروف جهان

یک جنبش هنری عمدتا فرانسوی که تقریباً بین سالهای 1886 و 1905، از آخرین نمایشگاه امپرسیونیست تا تولد فوویسم، توسعه یافت. پس از امپرسیونیسم به عنوان واکنشی در برابر نگرانی امپرسیونیست ها برای به تصویر کشیدن طبیعت گرایانه نور و رنگ پدیدار شد.

معرفی جنبش ها و سبک های هنری معروف جهان

معرفی جنبش ها و سبک های هنری معروف جهان

پل سزان، ونسان ونگوگ و پل گوگن از برجسته‌ترین هنرمندان این جنبش هستند.(1880-1905)

 

امیدواریم تا به این جا از این مقاله لذت برده باشید و در ادامه با سبک های متفاوت و نو آشنا شوید.

با ما همراه باشید.

مجله اینترنتی تحلیلک

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x