یکشنبه/ 3 مهر / 1401
معرفی کتاب خوشه های خشم نوشته جان اشتاین‌ بک

معرفی کتاب

سهراب کشی بهرام بیضایی

معرفی کتاب سهراب کشی بهرام بیضایی

کتاب «سهراب کشی» اثر استاد بهرام بیضایی است که در قالب نمایشنامه نوشته شده است. بیضایی در این نمایشنامه از داستان زیبای شاهنامه بهره گرفته است.

معرفی کتاب کشتن مرغ مینا نوشته هارپر لی

کتاب کشتن مرغ مینا نوشته‌ی نل هارپر لی نویسنده‌ی آمریکایی زبان است. کتاب کشتن مرغ مقلد که بسیار دراماتیک و تأثیرگذار است، به اصل و ریشه های رفتار های انسان، معصومیت و تجربه، مهربانی و بی رحمی، عشق و نفرت و شوخ طبعی و ترحم می پردازد.

کتاب خرمگس نوشته اتل لیلیان وینیچ

کتاب خرمگس نوشته اتل لیلیان وینیچ یک کتاب سیاسی، عاشقانه و ضدمذهبی است که جنبه سیاسی آن بیشتر مورد توجه است. این کتاب تاکنون به هلندی، آلمانی، لهستانی، عبری، روسی، فرانسوی، چینی، مجارستانی، ژاپنی و بیش از بیست زبان دیگر ترجمه شده است.

معرفی کتاب روانشناسی رشد نوشته لورا برک

لورا برک در این کتاب به بررسی تحول انسان از لقاح تا مرگ پرداخته است. به علاوه، این کتاب بر دیدگاه عمر درمورد رشد و کمک های تعاملی زیست شناسی و محیط به انسان در حال رشد تاکید دارد.

کتاب خسی در میقات

معرفی کتاب خسی در میقات نوشته جلال آل احمد

خسی در میقات یک سفرنامه‌ی ساده نیست که تنها از سفر یک نویسنده به مکه و مناسک حج بگوید، او از تجربه‌های خودش در این سفر، محرم شدن و کشف نیروی ایمان و معنویت سخن گفته است و بیقراری‌های خودش را روایت می‌کند.

معرفی کتاب حضور و مراقبت استاد صمدی آملی

معرفی کتاب حضور و مراقبت استاد صمدی آملی

نه مى شود این راه را نرفت و نه مى شود توقف کرد. باید این راه را برویم که انسان هرگز حق توقف ندارد یعنى انسان با وصف عنوان انسانى نمى تواند بایستد مگر این که خودش را انسان ننامد و این وصف و عنوان را از خود سلب کند.