ادبیات ادبیات و هنر شعر پارسی

پرسه در کوچه باغ شعر معاصر همراه با محمدرضا شفیعی کدکنی

شفیعی کدکنی

به کجا چنین شتابان؟

گون از نسیم پرسید

دل من گرفته زینجا

هوس سفر نداری ز غبار این بیابان؟

همه آرزویم اما

چه کنم که بسته پایم

به کجا چنین شتابان؟

به هر آن کجا که باشد

به جز این سرا، سرایم

سفرت بخیر اما

تو و دوستی خدا را

چو ازین کویر وحشت

به سلامتی گذشتی

به شکوفه ها، به باران

برسان سلام ما را

 

 

مجله اینترنتی تحلیلک

بخوانید!  تهدید باغبان مدرسه؛ مجموعه داستان های شیوانا

نوشته های مرتبط

باب سوم گلستان سعدی؛ در فضیلت قناعت(قسمت دوم)

محمد زکی زاده

حکایتی در چیستی بندگی؛ تأملی بر اسرارالتوحید

محمد زکی زاده

باب سوم گلستان سعدی؛ در فضیلت قناعت(قسمت نهم)

محمد زکی زاده

دیدگاه خود را ثبت کنید