دوشنبه/ 3 آبان / 1400

«پیامدهای عدم اعتماد به نفس»

عدم اعتماد به نفس را می توان عدم توانایی در ابراز توانمندی ها و لیاقت های فرد علیرغم دارا بودن آن توانایی ها تعریف کرد.

پیامدهای عدم اعتماد به نفس بسیار زیاد است.

شخصی که فاقد اعتماد به نفس است در واقع قدرت ابراز وجود، توانایی احقاق حق، توانایی در ابراز علاقه و بیان احساسات و غیره را ندارد. در نتیجه باعث احساس سر خوردگی، خود کم بینی و احساس پریشانی می شود که این همان افسردگی است.

در واقع یکی از عوامل اصلی در بروز اختلالات افسردگی، اضطراب، وسواس و …. عدم اعتماد به نفس است و آشنایی با پیامدهای عدم اعتماد به نفس کمک می کند تا از بروز این اختلالات در افراد جلوگیری شود و زندگی بهتری را تجربه کنند.

با ما باشید؛ پیامدهای عدم اعتماد به نفس

پیامدهای عدم اعتماد به نفس
«پیامدهای عدم اعتماد به نفس»

پیامدهای عدم اعتماد به نفس

از پیامدهای عدم اعتماد به نفس عبارتند از:

افراد دارای اعتماد به نفس پایین، همواره خودشان را مورد انتقاد قرار می دهند.

✦.❊.★.❊.★.❊.✦

افراد دارای اعتماد به نفس پایین، در پذیرش تعریف و تمجیدها و تعارفاتی که به آنان می شود مشکل دارند.

✦.❊.★.❊.★.❊.✦

افراد دارای اعتماد به نفس پایین، معمولا احساس می کنند قربانی رفتار دیگران هستند.

✦.❊.★.❊.★.❊.✦
افراد دارای اعتماد به نفس پایین، احساس تنهایی می کنند حتی زمانی که در یک جمع قرار دارند.

✦.❊.★.❊.★.❊.✦

افراد دارای اعتماد به نفس پایین، احساس خلاء و پوچی می کنند.

✦.❊.★.❊.★.❊.✦
افراد دارای اعتماد به نفس پایین، احساس می کنند با دیگران تفاوت دارند. (ناتوان تر، بدشانس تر و…)

✦.❊.★.❊.★.❊.✦

16 پیامد اعتماد به نفس پایین

✦.❊.★.❊.★.❊.✦
افراد دارای اعتماد به نفس پایین، احساس افسردگی، گناه و شرمساری دارند.

✦.❊.★.❊.★.❊.✦
افراد دارای اعتماد به نفس پایین، توانایی های خود را باور ندارند.

✦.❊.★.❊.★.❊.✦
افراد دارای اعتماد به نفس پایین، از موقعیت های نو و جدید می ترسند.

✦.❊.★.❊.★.❊.✦
افراد دارای اعتماد به نفس پایین، از شکست و حتی از موفقیت نیز می ترسند.

✦.❊.★.❊.★.❊.✦
افراد دارای اعتماد به نفس پایین، مرتب سعی در راضی نگه داشتن دیگران دارند.

✦.❊.★.❊.★.❊.✦
افراد دارای اعتماد به نفس پایین، عادت به پشت گوش انداختن کارها دارند.

✦.❊.★.❊.★.❊.✦
افراد دارای اعتماد به نفس پایین، در مقابل انتقاد و سرزنش های دیگران بسیار آسیب پذیر هستند.

✦.❊.★.❊.★.❊.✦
افراد دارای اعتماد به نفس پایین، از ابراز عقاید و احساسات خود خودداری می کنند زیرا از چگونگی واکنش دیگران می هراسند.

✦.❊.★.❊.★.❊.✦
افراد دارای اعتماد به نفس پایین، معمولا عصبانی و پرخاشگرند.

✦.❊.★.❊.★.❊.✦
افراد دارای اعتماد به نفس پایین، وابستگی هیجانی دارند و برای دستیابی به یک احساس خوشایند به دنیای خارج خود وابسته اند.

مجله اینترنتی تحلیلک

اسکرول به بالا