ادبیات و هنر رنگ شناسی گرافیک

چهره رنگ (بخش اول)

چهره رنگ

شناخت رفتارها، شخصیت ها و توانایی های رنگ تحت موضوع چهره رنگ بسیار پیچیده ولی قانونمند است. تنوع رنگ ها سر به میلیون ها می زند، اما اگر قادر باشید این تنوع را دسته بندی کنید، آن گاه این مجموعه بی شمار رام تر و قابل دسترس تر می شود.

برداشت از رنگ یک استاندارد جهانی ریاضی وار ندارد. عوامل بسیاری می تواند در این درک دخالت کند و بر انتقال پیام از طریق رنگ تاثیر گذارد:

حالت روانی، موقعیت اجتماعی، جنسیت، سن و سال، سلامتی روحی، دقت بصری، باورهای سنتی، علایم خانوادگی و سرزمینی و حتی گرسنگی و تشنگی نیز بر درک اشخاص از رنگ اثر می گذارد. به همین دلیل دشواری کار هنرمندی که با زبان رنگ سخن می گوید در این است که گویی باید زبانی بسازد که مثل زبان اشاره کر و لال ها، برای همه نیازمندان به آن قابل فهم باشد. این کار بدون آشنایی با اشارات رنگ ها میسر نیست.

ساده ترین قاعده در به دست آوردن تاثیرات گوناگون در یک رنگ، روشن و تیره تر کردن آن است. اگر به قانون تاثیر نور بر رنگ ها تسلطی حتی نسبی داشته باشید و این قاعده اولیه را فراموش نکنید که در تاریکی چیزی دیده نمی شود، آن گاه می توانید کار با رنگ را نوعی بازی با نور فرض کنید.

رنگ

رنگ های داغ

رنگ قرمز اصلی، بی هیچ مکثی حرارت را به ذهن شما منتقل می کند. همچنان که بیش از اندازه به آتش نزدیک نمی شوید، رنگ قرمز نیز بی درنگ نوعی هشدار و توقف را دیکته می کند. قرمز داغ ترین و مهاجم ترین رنگ است. در بیشتر طرح های هنری و علایم گرافیکی کاربرد وسیع دارد، فشار خون را افزایش می دهد و سیستم عصبی را برای تهاجم تحریک میکند. کار با رنگ قرمز به حقیقت مهارت و استادی می طلبد. اگر آن را درمحلی نامناسب یا با رنگی غریبه همنشین کنید، نه فقط از اهمیت آن کاسته اید، بلکه اثر خود را تا حد یک درک بازاری از رنگ کاهش داده اید.

رنگ داغ

رنگ های سرد

رنگ آبی سرد، شما را بلافاصله به بی تحرکی و آرامش دعوت می کند. با یک مثال منظور را بهتر درک می کنید، یک لباس متناسب در رنگ آبی از خشکی چهره مردی خشن می کاهد و آن را مهربان تر و قابل اطمینان تر جلوه می دهد، ولی همین رنگ در زنان حالتی از سردی و بی اعتنایی می آفریند. زنان آتشین خو تر در رنگ آبی متعادل ترند. آبی عالی ترین رنگ برقراری تعادل در ترکیب رنگ ها است و در قبول سایه های متنوع که هر یک از آن ها حرفی تازه داشته باشد، بسیار مستعد است. ورود هنرمندانه و ماهرانه در دنیای آبی بر اثر غنای زیادی می بخشد.

رنگ سرد

برای خواندن ادامه چهره رنگ مطلب بعدی را دنبال کنید.

با تحلیلک همراه باشید.

 

مجله اینترنتی تحلیلک

نوشته های مرتبط

باب هشتم گلستان سعدی / در آداب صحبت (قسمت هفتم)

محمد زکی زاده

شوق پرواز (مجموعه داستان های شیوانا)

زهرا فخرایی

باب پنجم گلستان سعدی / در عشق و جوانی (قسمت ششم)

محمد زکی زاده

دیدگاه خود را ثبت کنید