چهارشنبه/ 31 شهریور / 1400

چهل حدیث کتاب نفس المهموم

کتاب نفس المهموم یکی از معتبرترین کتاب ها در زمینه وقایع کربلا و زندگینامه امام حسین علیه السلام نوشته شیخ عباس قمی است. ترجمه این کتاب توسط علامه میرزا ابوالحسن شعرانی تحت عنوان دمع السجوم انجام شده است.

در فصل دوم باب اول این کتاب جلیل القدر چهل حدیث در ثواب گریستن بر مصیبت امام حسین علیه السلام، ثواب لعن قاتلان ایشان و اخباری که در مورد شهادت آن حضرت وارد شده است، بیان شده که این احادیث را خدمتتان تقدیم می داریم. امید که مورد قبول آستان حضرتشان افتد…

حديث سيزدهم

 

حدیث سیزدهم چهل حدیث نفس المهموم

به اسناد خود از شيخ صدوق به اسنادش از ابى عمارۀ منشد از ابى عبدالله عليه السّلام كه گفت به من:

«اى ابا عماره شعرى در رثاى حسين بن على عليهما السّلام براى من بخوان. گفت: من خواندم. آن حضرت بگريست، بازخواندم باز بگريست، سوگند به خدا كه پيوسته شعر خواندم و آن حضرت مى‌گريست تا صداى گريه را از اندرون خانه هم شنيدم.

پس فرمود: اى ابا عماره هر كس دربارۀ حسين بن على عليه السّلام شعرى بخواند و پنجاه نفر را بگرياند بهشت از براى او است و هر كس دربارۀ حسين عليه السّلام شعرى بخواند و سى نفر را بگرياند بهشت از براى اوست و هر كس درباره حسين عليه السّلام شعرى بخواند و بيست نفر را بگرياند بهشت از براى اوست و هر كس درباره حسين عليه السّلام شعرى بخواند و ده نفر را بگرياند بهشت از براى و هركس دربارۀ حسين عليه السّلام شعر بخواند و يك نفر را بگرياند بهشت از براى اوست و هر كس دربارۀ حسين عليه السّلام شعر بخواند و تباكى كند يعنى خود را گريان نمايد بهشت از براى اوست».

 

مجله اینترنتی تحلیلک

اسکرول به بالا