پنج‌شنبه/ 1 مهر / 1400

چهل حدیث کتاب نفس المهموم

کتاب نفس المهموم یکی از معتبرترین کتاب ها در زمینه وقایع کربلا و زندگینامه امام حسین علیه السلام نوشته شیخ عباس قمی است. ترجمه این کتاب توسط علامه میرزا ابوالحسن شعرانی تحت عنوان دمع السجوم انجام شده است.

در فصل دوم باب اول این کتاب جلیل القدر چهل حدیث در ثواب گریستن بر مصیبت امام حسین علیه السلام، ثواب لعن قاتلان ایشان و اخباری که در مورد شهادت آن حضرت وارد شده است، بیان شده که این احادیث را خدمتتان تقدیم می داریم. امید که مورد قبول آستان حضرتشان افتد…

حديث چهاردهم

 

حدیث چهاردهم چهل حدیث نفس المهموم

به سند متّصل از جعفر بن قولويه از هارون بن موسى تلعكبرى از محمّد بن عمر بن عبدالعزيز كشّى از نصر بن صبّاح از ابن عيسى از يحيى بن عمران از محمّد بن سنان از زيد شحّام كه گفت: «نزد ابى عبدالله عليه السّلام بوديم با جماعتى از اهل كوفه پس جعفر بن عفّان بر آن حضرت در آمد، او را نزديك خود خواند آنگاه گفت: اى جعفر! گفت: لبّيك خدا مرا فداى تو كند.

فرمود: به من خبر رسيده است كه تو در رثاى حسين عليه السّلام شعر مى‌گويى و نيكو مى‌گويى؟ گفت: آرى خدا مرا فداى تو كند. فرمود: بگوى. پس من شعر براى او خواندم و او بگريست و كسانى كه گرد او بودند بگريستند و اشكها بر روى و محاسن آن حضرت جارى شد.

آنگاه گفت: اى جعفر سوگند به خدا كه فرشتگان حاضر بودند و سخن تو را دربارۀ حسين عليه السّلام مى‌شنيدند و بگريستند چنانكه ما گريستيم و بيشتر هم.

و به تحقيق خداوند در اين ساعت بر تو بهشت را واجب گردانيد و تو را آمرزيد. اى جعفر آيا بيش از اين بگويم؟ گفت: بلى اى سيد من. فرمود: هيچ كس نيست كه دربارۀ حسين عليه السّلام شعرى بگويد و بگريد و بگرياند مگر اينكه خداوند بهشت را بر او واجب گرداند و او را بيامرزد»

 

مجله اینترنتی تحلیلک

اسکرول به بالا