سه‌شنبه/ 4 آبان / 1400

کتاب نفس المهموم یکی از معتبرترین کتاب ها در زمینه وقایع کربلا و زندگینامه امام حسین علیه السلام نوشته شیخ عباس قمی است. ترجمه این کتاب توسط علامه میرزا ابوالحسن شعرانی تحت عنوان دمع السجوم انجام شده است.

در فصل دوم باب اول این کتاب جلیل القدر چهل حدیث در ثواب گریستن بر مصیبت امام حسین علیه السلام، ثواب لعن قاتلان ایشان و اخباری که در مورد شهادت آن حضرت وارد شده است، بیان شده که این احادیث را خدمتتان تقدیم می داریم. امید که مورد قبول آستان حضرتشان افتد…

حديث سى و هشتم

حدیث سی و هشتم چهل حدیث
کتاب نفس المهموم

 

در كتاب مذكور از سعيد بن جبير از ابن عباس است كه گفت: «نزد رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم نشسته بودم حسن عليه السّلام آمد چون او را ديد بگريست و فرمود: سوى من سوى من! پس او را بر زانوى راست بنشانيد. آنگاه حسين عليه السّلام آمد چون او را نگريست بگريست و مانند آن كه به حسن فرموده بود فرمود و او را بر زانوى چپ بنشانيد آنگاه فاطمه عليها السّلام آمد و او را ديد هم بگريست و هم چنان گفت و پيش روى بنشانيد آنگاه على عليه السّلام آمد و او را ديد و گريه كرد و هم چنان فرمود و بر جانب راست نشانيد ياران آن حضرت گفتند: يا رسول اللّه هيچ‌ يك از اينها را نديدى مگر اينكه گريستى آيا ميان آنها كس نيست كه از ديدن وى شادمان گردى؟

گفت: سوگند به آنكه مرا به نبوّت مبعوث كرد و بر همۀ مردم برگزيد بر روى زمين كسى محبوبتر نيست سوى من از اينان و گريۀ من براى آن مصائب است كه آنها را پس از من برسد و ياد آوردم آنچه با اين فرزند من حسين عليه السّلام مرتكب شوند گويا او را بينم به حرم و قبر من پناهنده است و كسى او را پناه ندهد و به زمينى كه مقتل و مصرع اوست رود و آن زمين كرب و بلاست گروهى از مسلمين او را يارى كنند كه آنها بهترين شهداى امت من باشند در روز قيامت، گويا سوى او مى‌نگرم كه تيرى به جانب او افكنده‌اند و از اسب به زير افتاده است و او را مظلوم مانند گوسفند سر برند. آنگاه ناله بر آورد و بگريست و آنها را كه بر گرد او بودند بگريانيد و فرياد آنها بلند شد پس برخاست و مى‌گفت: خدايا به سوى تو شكايت مى‌كنم از آنچه بر اهل بيت من پس از من واقع مى‌شود».

 

مجله اینترنتی تحلیلک

اسکرول به بالا