سه‌شنبه/ 4 آبان / 1400

کتاب نفس المهموم یکی از معتبرترین کتاب ها در زمینه وقایع کربلا و زندگینامه امام حسین علیه السلام نوشته شیخ عباس قمی است. ترجمه این کتاب توسط علامه میرزا ابوالحسن شعرانی تحت عنوان دمع السجوم انجام شده است.

در فصل دوم باب اول این کتاب جلیل القدر چهل حدیث در ثواب گریستن بر مصیبت امام حسین علیه السلام، ثواب لعن قاتلان ایشان و اخباری که در مورد شهادت آن حضرت وارد شده است، بیان شده که این احادیث را خدمتتان تقدیم می داریم. امید که مورد قبول آستان حضرتشان افتد…

حديث سى و چهارم

حدیث سی و چهارم چهل حدیث
کتاب نفس المهموم

 

شيخ مفيد از زكريا بن يحيى القطّان از فضيل بن زبير از ابى الحكم روايت كرده است كه گفت: از شيوخ و علماى خود شنيدم كه مى‌گفتند على بن ابى طالب عليه السّلام خطبه خواند و در خطبه گفت: از من بپرسيد پيش از آنكه مرا نيابيد سوگند به خداى كه نمى‌پرسيد مرا از گروهى كه صد كس را گمراه كند و صد كس را راهنما شود مگر به شما خبر دهم داعى و مؤسّس آن كيست و كه تدبير كار او كند تا روز قيامت. پس مردى برخاست و گفت: مرا خبر ده كه در سر و ريش من چند تار مو است؟

اميرالمؤمنين عليه السّلام فرمود: سوگند به خداى كه خليل من رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم حديث كرد براى من آنچه را كه تو پرسيدى و بر هر تار موى در سر تو فرشته‌اى است كه بر تو لعنت مى‌كند و بر هر تار موى ريش تو شيطانى است كه تو را براى شرّ بر مى‌انگيزاند و در خانۀ تو گوساله‌اى است كه پسر پيغمبر را مى‌كشد. و اين نشانۀ برهان صدق آن خبرى است كه به تو دادم و اگر نه اين بود كه آنچه پرسيدى (از شمارۀ موى) برهان آن دشوار است تو را به آن خبر مى‌دادم وليكن نشانۀ درستى آن صدق اين خبرى است كه به تو دادم از لعنت تو و گوسالۀ ملعونت. و فرزندش در آن وقت كودكى خرد بود كه بر زمين مى‌خزيد و راه رفتن نياموخته بود و چون كار حسين عليه السّلام بدانجا رسيد كه رسيد آن پسر متولّى كشتن آن حضرت شد و امر چنان گرديد كه اميرالمؤمنين عليه السّلام فرموده بود».

مؤلّف گويد: از ابن بابويه نقل است كه سائل، سعد بن وقّاص بود. و ابن ابى الحديد گفته است كه: او تميم بن اسامة بن زهير بن دريد تميمى است و فرزندش حصين نام داشت. و به قول ديگر او سنان بن انس است.

مترجم گويد: سعد وقّاص از امير المؤمنين و معاويه هر دو كناره كرده بود و بودن وى پاى منبر آن حضرت ضعيف است.

 

مجله اینترنتی تحلیلک

اسکرول به بالا