چه کسانی درد بیشتری بعد از عصب کشی (درمان ریشه) دارند؟

سلامت (دهان و دندان)

چه کسانی درد بیشتری بعد از عصب کشی (درمان ریشه) دارند؟

امروزه با استفاده از روش های مختلف بی حسی و داروهای بی حس کننده موضعی اکثر بیماران در طول مدت درمان ریشه (عصب کشی) اظهار راحتی می کنند و درد های شدید ندارند.

در برخی موارد در چند روز اول بعد از درمان ریشه، دندان ممکن است نسبت به لمس و فشار حساس باشد که به دلیل التهابی است که در اثر کار درمان ریشه در بافت های اطراف دندان ایجاد شده است، به خصوص اگر دندان قبل از درمان ریشه نیز درد داشته و یا اینکه قبلا درمان ناقص ریشه شده باشد. این افراد ممکن است بعد از درمان ریشه احساس درد بیشتری داشته باشند.

بعد از درمان ریشه معمولا دندانپزشک داروی مسکن تجویز خواهد کرد تا در موقع درد و ناراحتی از آن استفاده کنید.

ممکن است بعد از درمان ریشه رنگ دندان تغییر کند و سیاه شود  که اغلب به دلیل درمان های ناقص و اشتباهی که در گذشته توسط دندانپزشکان کم تجربه انجام شده است.

پس از درمان ناقص ریشه دندان و یا استفاده از مواد رنگ زا جهت پر کردن کانال ریشه، دندان تغییر رنگ می دهد.

 

درمان صحیح و کامل ریشه دندان باعث تغییر رنگ دندان نمی شود و حتی از تغییر رنگ دندان که در اثر عفونت ایجاد خواهد شد، جلوگیری می کند.

همچنین اگر دندان به دلیل خونریزی داخلی در اثر ضربه تغییر رنگ داده باشد بعد از درمان ریشه تغییر رنگ آن تا حد زیادی برطرف خواهد شد.

در چه مواردی جراحی ریشه انجام می شود؟

در برخی موارد حتی با درمان صحیح و کامل کانال ریشه دندان، دندان درد و ناراحتی ادامه می یابد. که این درد به علت وجود عفونت در بافت های اطراف دندان، به خصوص بافت های اطراف نوک ریشه است.

ممکن است دندانپزشک، لثه و بافت اطراف ریشه دندان را کنار زده، تا استخوان نمایان گردد. سپس بافت عفونی را برداشته و انتهای ریشه دندان را قطع کند. (اپیکوزکتومی)

ممکن است بعد از قطع انتهای ریشه یک ماده پرکننده در قسمت انتهای کانال ریشه قرار داده شود تا این قسمت به طور کامل مسدود گردد. (پر کردن وارونه)

مجله اینترنتی تحلیلک

دیدگاه خود را ثبت کنید