سه‌شنبه/ 4 آبان / 1400

غزل 67 حافظ (یا رب این شمع دل افروز ز کاشانه کیست) به همراه شرح

شرح غزل 67 حافظ / یا رب این شمع دل افروز ز کاشانه کیست

یا رب این شمع دل افروز ز کاشانه کیست
جان ما سوخت بپرسید که جانانه کیست

حالیا خانه برانداز دل و دین من است
تا در آغوش که می‌خسبد و همخانه کیست

باده لعل لبش کز لب من دور مباد
راح روح که و پیمان ده پیمانه کیست

دولت صحبت آن شمع سعادت پرتو
بازپرسید خدا را که به پروانه کیست

می‌دهد هر کسش افسونی و معلوم نشد
که دل نازک او مایل افسانه کیست

یا رب آن شاهوش ماه رخ زهره جبین
در یکتای که و گوهر یک دانه کیست

گفتم آه از دل دیوانه حافظ بی تو
زیر لب خنده زنان گفت که دیوانه کیست

بیشتر بخوانید: زندگینامه حافظ شیرازی شاعر و حکیم قرن هشتم

شرح غزل 67 حافظ / یا رب این شمع دل افروز ز کاشانه کیست
شرح غزل 67 حافظ / یا رب این شمع دل افروز ز کاشانه کیست

شرح غزل 67 حافظ (غزل یا رب این شمع دل افروز ز کاشانه کیست)

یا رب این شمع دل افروز ز کاشانه کیست
جان ما سوخت بپرسید که جانانه کیست

خدایا این شمعی که دلم به فروغ چهره زیبایش روشن است از کدامین خانه است؟ از او بپرسید که یار و دلربای چه کسی است که این گونه جانم را سوزانده و نابود کرده است؟

حالیا خانه برانداز دل و دین من است
تا در آغوش که می‌خسبد و همخانه کیست

اکنون که ویران کننده دل و دین من است باید دید که در آغوش که می خوابد و در خانه چه کسی منزل دارد؟

بیشتر بخوانید: حافظ شیرازی شاعری بی همتا

باده لعل لبش کز لب من دور مباد
راح روح که و پیمان ده پیمانه کیست

شراب می گون لب زیبای یار که امید است هرگز از لبم دور نگردد، شادی بخش روح چه کسی و ساقی کدامین بزم و مجلس است؟

راح: ایهام دارد: 1.شراب 2.شادی و نشاط 3.نوایی از موسیقی قدیم

دولت صحبت آن شمع سعادت پرتو
بازپرسید خدا را که به پروانه کیست

به خاطر خدا بپرسید که با اجازه و فرمان چه کسی می توان به مصاحبت و همدمی معشوق زیبارو رسید؟ یاری که فروغش بر هر کس که بتابد، سعادتمند و خوش اقبال خواهد شد.

بیشتر بخوانید: حافظ انسان شناس بزرگ؛ نوشته ای از دکتر دینانی

می‌دهد هر کسش افسونی و معلوم نشد
که دل نازک او مایل افسانه کیست

هر کس ورد و حیله ای به کار می برد و افسونی بر یار می خواند و آشکار نیست که دل لطیف معشوق به کدامین جانب تمایل دارد و چه کسی به وصال او خواهد رسید.

یا رب آن شاهوش ماه رخ زهره جبین
در یکتای که و گوهر یک دانه کیست

خدایا آن سلطان کشور حسن و زیبایی که چهره درخشان چون ماه و پیشانی ای تابناک مانند زهره دارد، در یکتا و گوهر یک دانه چه کسی است و کیست که او را مثل صدف در بر می گیرد؟

بیشتر بخوانید: بررسی رزق و روزی در اشعار حافظ شیرازی

گفتم آه از دل دیوانه حافظ بی تو
زیر لب خنده زنان گفت که دیوانه کیست

به یار گفتم: آه از دل شیدای حافظ که بی تو چه خواهد کرد. زیر لب خندید و گفت که دل او عاشق و دیوانه چه کسی است؟

 

در این شرح غزل حافظ از کتاب های حافظ نامه، شاخ نبات حافظ و حافظ معنوی نیز استفاده شده است.

حافظ نامه؛ که به مفاهیم کلیدی ابیات دشوار حافظ توسط بهاء الدین خرمشاهی پرداخته شده است.

شاخ نبات حافظ؛ شرح غزل حافظ است که توسط دکتر محمدرضا برزگر خالقی نوشته شده است.

حافظ معنوی؛ غزلیات حافظ شیرازی به روایت دکتر دینانی است.

 

مجله اینترنتی تحلیلک

اسکرول به بالا