مجله اینترنتی تحلیلک

یکشنبه/ 30 اردیبهشت / 1403
Search
Close this search box.
زندگینامه رابرت کخ

بهمن 12, 1398

زندگینامه رابرت کخ

زندگینامه رابرت کخ پزشک و باکتری شناس مشهور آلمانی

اولین کار بزرگ رابرت کخ زمانی بود که بیماری سیاه زخم شیوع پیدا کرد و او توانست با ابداع یک نوع ژله به نام ژله ی آگار حرکات باکتری ها را کاهش دهد و بدین وسیله مطالعات روی آن ها را آسان تر کند. او برای کشف علل این بیماری یک سرنگ حاوی عامل سیاه زخم را به یک خرگوش سالم تزریق کرد و مشاهده نمود که باکتری ها در ریه خرگوش تکثیر شدند و او را بیمار کردند، به همین علت رابرت کخ کاری که لویی پاستور نتوانست به سرانجام برساند، یعنی علت و عامل بیماری سل، را کشف کرد.

شیوانا

بهترین قالیباف دهکده (مجموعه داستان های شیوانا)

شیوانا با تبسم گفت: مهم این است که در حال حاضر تمام کارگران تو بهترین قالیبافان این دیار هستند. تو با برخورد درست و رفتار محترمانه توانستی از کارگران معمولی، بهترین و ماهرترین کارگران را بسازی.