مجله اینترنتی تحلیلک

یکشنبه/ 30 اردیبهشت / 1403
Search
Close this search box.
فعالیت فیزیکی

فروردین 25, 1399

فعالیت فیزیکی

ضرورت داشتن فعالیت فیزیکی در کودکان و نوجوانان

فعالیت بدنی ممکن است شامل فعالیت‌های برنامه ریزی شده از قبیل پیاده‌روی، دو، بسکتبال و یا دیگر برنامه های مشابه باشد یا ممکن است شامل فعالیت‌های روزانه از قبیل کارهای منزل و بیرون از خانه شود.