مجله اینترنتی تحلیلک

پنجشنبه/ 3 خرداد / 1403
Search
Close this search box.
darkest hour - تاریک ترین لحظات

اردیبهشت 11, 1399

darkest hour - تاریک ترین لحظات

معرفی فیلم تاریک ترین لحظات ۲۰۱۷ ( The Darkest Hour )

تاریک ترین لحظات ( The Darkest Hour ) اثر جنگی به شمار نمی رود و به جنگ و ویرانی های آن نمی پردازد. از این جهت مجموع اتفاقاتی که در داستان رخ می دهد به طور کامل در مورد زندگی سیاسی چرچیل در مقطع حساس جنگ جهانی دوم است.