مجله اینترنتی تحلیلک

یکشنبه/ 30 اردیبهشت / 1403
Search
Close this search box.
دایی جان ناپلئون

خرداد 17, 1399

ابلاغ مصوبات هفدهمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا

ابلاغ مصوبات هفدهمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا

موعدهای مقرر در قانون مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده نسبت به تسلیم اظهارنامه های مالیاتی و رسیدگی های مالیاتی که مهلت انقضای آن از ۹۹/۲/۱ لغایت ۹۹/۴/۳۱ بوده است، به مدت دو ماه و حداکثر تا پایان شهریور ماه سال ۱۳۹۹تمدید می شود و کلیه احکام قانون مرتبط، بر این تمدید مترتب می باشد.

نحوه رسیدگی به صورتحساب­های غیر واقعی

بخشنامه مالیاتی نحوه رسیدگی به صورتحساب­‌های غیر واقعی

در هریک از ادارات کل امور مالیاتی، کمیته ویژه مبارزه با فرار مالیاتی متشکل از مدیرکل امور مالیاتی، معاونان حسابرسی مالیاتی، رئیس امور مالیاتی ذیربط، نماینده دادستانی انتظامی مالیاتی، مسئول حراست اداره کل و رئیس اداره حقوقی تشکیل می شود.

مالیات بر ارزش افزوده فعالان اقتصادی در اجرای فرآیند ادغام یا ترکیب

مالیات بر ارزش افزوده فعالان اقتصادی در اجرای فرآیند ادغام یا ترکیب

ادغام یا ترکیب تجاری، اجتماع واحدها یا فعالیت های تجاری جداگانه در قالب یک شخصیت گزارشگری است و انتقال کلیه دارایی ها از جمله حقوق و تعهدات دارایی، دیون و مطالبات به شرکت موجود یا تأسیس شده به ارزش دفتری در زمره خرید و فروش تلقی نشده و یا خدماتی ارائه نمی شود.

ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیر دولتی

قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیر دولتی

دولت مجاز است در هر سال در بودجه سنواتی به ازای هر کیلو وات ساعت برق مصرفی مازاد بر الگوی مصرف در قبوض مشترکان پر مصرف برق به استثنای مشترکان خانگی روستایی و چاههای کشاورزی دارای پروانه مجاز، درصدی از منابع موضوع ماده (۵) قانون حمایت از صنعت برق کشور مصوب ۱۳۹۴/۸/۱۰ را به عنوان تعرفه پسماند تعیین کند تا صرفا برای خرید برق تولیدی از تأسیسات تبدیل پسماند به انرژی هزینه شود.

آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 3 ماده 169 ق.م.م

بخشنامه مالیاتی آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ ق.م.م

پیرو بخشنامه های شماره ۲۰۰/۹۵/۲۲ مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ و شماره ۲۰۰/۹۶/۵۱۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۱ موضوع ابلاغ و اصلاح آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴/۰۴/۳۱، به پیوست اصلاحیه مواد فصل دوم آیین نامه مذکور به شماره ۱۹۴۸۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ جهت اجرا ابلاغ می شود.