مجله اینترنتی تحلیلک

جمعه/ 4 خرداد / 1403
Search
Close this search box.
برگ قطعی مالیات عملکرد سامانه سنتی مشاغل

تیر 30, 1399

از  برون  آمد صدای  باغبان - شعر مهدی حمیدی شیرازی

در شبستان شعر معاصر همراه با دکتر مهدی حمیدی شیرازی

دکتر مهدی حمیدی شیرازی شاعر شیرین سخن خطه ادب پرور شیراز و از قصیده سرایان معروف ادبی است. دهه اول زندگی شاعرانه اش در رویاهای ایام جوانی گذشت و سخنش عشق و غزل بود. پس از آن به مضامین اجتماعی و وطنی گرایش پیدا کرد.