مجله اینترنتی تحلیلک

یکشنبه/ 30 اردیبهشت / 1403
Search
Close this search box.

بهمن 14, 1399

عکاسان مشهور تاریخ (قسمت اول)

قبل از آن که بخواهیم عکاسان تاریخ را معرفی کنیم، باید بدانید مطالعه و شناختن تاریخچه عکاسی، ژانرها و عکاس ها می تواند شما را به عکاس صاحب سبک تبدیل کند. با ما همراه باشید تا بتوانید عکاس بهتری باشید!

نگاهی به تاریخچه سینما و اولین سینمای ایران

نگاهی به تاریخچه سینما در ایران

نگاهی به تاریخچه سینما و اولین سینمای ایران …ورود نخستین دستگاه سینماتوگراف به ایران در سال ۱۲۷۹ هجری خورشیدی توسط مظفرالدین شاه سر آغازی برای سینمای ایران به حساب می‌آید…

داستان کوتاه پیش زمینه ذهنی

داستان کوتاه پیش زمینه ذهنی

رﻭﺯﯼ ﭘﺴﺮﯼ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﭘﺪﺭ ﺧﻮﺩ ﺳﻮﺍﺭ ﺑﺮ ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﺑﻮﺩ و ﺩﺭ ﺟﺎﺩﻩ ﺍﯼ ﭘﺮ ﭘﯿﭻ ﻭ ﺧﻢ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﮔﻬﺎﻥ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﭘﺪﺭ ﺧﺎﺭﺝ ﺷﺪﻩ و ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﯾﮏ ﺗﺼﺎﺩﻑ ﺳﺨﺖ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﻪ ﺩﺭﻩ ﺳﻘﻮﻁ می کند.