مجله اینترنتی تحلیلک

جمعه/ 4 خرداد / 1403
Search
Close this search box.
سهام جایزه در بورس

خرداد 1400

سهام جایزه در بورس

سهام جایزه در بورس چیست و چه کسانی دریافت می کنند؟

افزایش سرمایه اتفاق مهم و خوشایندی برای سهامداران است و در بعضی از حالت های افزایش سرمایه شرکت به جای اینکه سود را به صورت پول نقد به سهامداران خود بدهد به آن ها سهام جایزه می دهد.

در واقع می توان گفت سهام جایزه سهامی است که برای اضافه شدن آن به پرتفوی خود پولی پرداخت نمی کنید و به صورت رایگان است.

اگر کاه از تو نیست کاهدان از توست

اگر کاه از تو نیست کاهدان از توست

اگر کاه از تو نیست کاهدان از توست یعنی با اینکه غذا و خوردنی به رایگان دست پیدا کردی اما آنقدر نخور که ضرر و زیان به صحت و سلامت تو برساند.

انشالله گربه است

انشالله گربه است

انشالله گربه است از آنجا آمده است که دیربامی امام ده به مسجد می رفت. جامه اش به سگی باران خورده سایید. امام چشم بر هم نهاده و گفت: انشالله گربه است.

اگر ریگی به کفش نداری

اگر ریگی به کفش نداری

اگر ریگی به کفش نداری به این منظور است که ریگ به کفش داشتن به معنی قصدی بد و نهانی داشتن است.

اگر بنا به مردن بود من جگرش را هم در می آوردم

اگر بنا به مردن بود من جگرش را هم در می آوردم

اگر بنا به مردن بود من جگرش را هم در می آوردم از آنجا می آید که یکی از جراحان معاصر در مجلسی می گفت امروز سنگ کلیه ای به بزرگی تخم مرغی بیرون آوردم و بدان فخر و مباهات کردن می خواست…

انگشت کوچک فلان نتواند شد

انگشت کوچک فلان نتواند شد

انگشت کوچک فلان نتواند شد یعنی در برابر او به چیزی نیست. برای درک بهتر معنی این عبارت بیتی از عنصری نیز آورده شده است.

این تو بمیری از آن تو بمیری ها نیست

این تو بمیری از آن تو بمیری ها نیست

این تو بمیری از آن تو بمیری ها نیست را بیشتر به مزاح و گاهی به تهدید و انذار گویند به این معنی که کار این بار به آسانی دفعه های گذشته نیست

با باد نیز مگوی

با باد نیز مگوی

با باد نیز مگوی یعنی این راز را سخت پوشیده دار. برای درک بهتر این عبارت شعری از حکیم فردوسی نیز آورده ایم.

ایراد بنی اسرائیلی گرفتن

ایراد بنی اسرائیلی گرفتن

گویا مراد مثل اشارت به اعتراضاتی است که در امر غذا قوم بنی اسرائیل به موسی و پس از آن به حضرت عیسی علیهماالسلام می کرده اند.