مجله اینترنتی تحلیلک
سه شنبه/ 14 آذر / 1402
آهنگ تسلیم راغب

آبان 1400

صلح امام حسن علیه السلام

بررسی ابعاد مختلف صلح امام حسن علیه السلام

قرارداد صلحی میان امام حسن علیه السلام و معاویه در سال ۴۱ قمری بسته شد که این توافقنامه بعد از جنگی صورت گرفت که بر اثر زیاده‌خواهی معاویه و خودداری او از بیعت با امام حسن علیه السلام به عنوان خلیفه مسلمانان روی داد.