سه شنبه/ 9 خرداد / 1402
کدام سینماگران ایرانی داور جشنواره کن بودند؟

کدام سینماگران ایرانی داور جشنواره کن بودند؟

در طول تاریخ برگزاری جشنواره کن تاکنون ۱۰ سینماگر ایرانی بر مسند داوری فیلم‌های این جشنواره نشسته‌اند که نیمی از این داوری‌ها در بخش مسابقه اصلی این رویداد سینمایی رقم خورده است.

عکس انگیزشی اهداف بزرگ انتخاب کنید

اهداف بزرگ انتخاب کنید

اهداف بزرگ انتخاب کنید / همه ما برای رسیدن به موفقیت نیاز داریم تا از تجربیات افراد موفق استفاده کنیم تا هنگام برخورد با سختی ها و خستگی ها احساس یاس و نا امیدی نکنیم و مانند آن ها برای رسیدن به اهدافمان سخت تلاش کنیم.