مجله اینترنتی تحلیلک
دوشنبه/ 13 آذر / 1402
بزرگترین دستاورد شهریار به روایت شفیعی کدکنی

شهریور 27, 1401

5 علت اعتیاد زنان

دلایل گرایش زنان به مصرف مواد مخدر/ ۵ علت اعتیاد زنان

اعتیاد یکی از انحرافات اجتماعی است که امروزه میان زنان بسیار رواج پیدا کرده است. اعتیاد زنان بیشتر نسبت به مردان آسیب های بیشتری را به بنیان خانواده وارد می کند از همین رو توجه به علت های آن برای پیشگیری از اهمیت بسیاری برخوردار است.