خانه نویسندگان مطالب توسط Khalili21

Khalili21

Avatar
9 مطالب 0 دیدگاه‌ها
معیار در مسیر خودسازی اگر کسی می خواهد بداند که در مسیر خودسازی قرار گرفته یا نه، ببینید که نسبت به اطرافیان شان بدگمان است یا نه! اگر بد گمان بود بداند که در مسیر انسانی نیست. اولین پله ای...
هرچه هستی باش، فقط عاقل باش! به عقل رسیدن خیلی مشکل است اما نگویید که نمی توانیم. اگر حوزوی هستی یا کارگری، کسبه ای و.... هرچه هستی باش، فقط عاقل باش، راه انسان شدن این نیست که ما حتما به...
نکته ای در فهم قصص قرآن این نکته به عنوان رمزی در فهم قصه های قرآن کریم است که بیان می کنیم و آن اینکه: هر آنچه را در قرآن می خوانید از قصه آدم و موسی و ابراهیم و...
شرح مراتب طهارت طهارت به عنوان اولین و ابتدائی ترین عمل و مرحله برای مراحل بعدی کمالات انسانی می باشد. طهارت حاوی یک معنای ظاهری و یک معنای باطنی است. معنای ظاهری طهارت پاکی است ما قصد داریم که سلسله مباحث...
شباهت خواب و مرگ در روایتی آمده که پیغمبر اکرم (ص) فرمودند: " الناس نیامٌ فاذا ماتوا انتبهوا " یعنی مردم در خوابند پس زمانی که مٌردند آگاه می شوند.به تعبیر دیگر مردم در طول زندگی خود مانند کسی که...
سکوت و نطق اثرات خاموشی سکوت باطن را بر می انگیزاند و نطق ظاهر را، آنکه سکوت می کند از حرف زدن طفره می رود و آنکه سخن می گوید دائما مشغول کلام گفتن است.آدمی در سکوت با خودش به سر...
فرق اصلی میان علم الهی و علوم غیر الهی، مشاهده حق و یا حدودیست که از جانب صاحبان علوم مطرح است.  اگر صاحب علمی علمش را فوق حدودی که در علمش مقرر است مشاهده کرد علمش الهی است. که در...
بسم الله الرحمن الرحیم قرآن صورت کتبیه انسان کامل (اعنی حقیقت محمدیه) است.در جای دیگر فرمودند:قرآن صورت حقیقیه انسان کامل است و صراط مستقیم ( نامه ها و برنامه ها استاد علامه حسن حسن زاده آملی )بیان:اولین چیزی که خداوند از...
رابطه علت و معلولمعرفت نفس طریق معرفت رب است که از سید الانبیاء و هم از سید الاوصیاء صلوات الله علیهما- ماثور است (من عرف نفسه فقد عرف ربه) هر کس در خویشتن بیندیشد و در خلقت خود تفکر...