نویسنده : Khalili21

Avatar
9 مطالب - 0 دیدگاه
عارفانه

در مسیر خودسازی چه معیاری داشته باشیم؟

Khalili21
معیار در مسیر خودسازی اگر کسی می خواهد بداند که در مسیر خودسازی قرار گرفته یا نه، ببینید که نسبت به اطرافیان شان بدگمان است یا نه! اگر بد گمان بود بداند که در مسیر...
عارفانه

بهترین شغل و رشته برای رسیدن به کمال و رشد انسانی چیست؟!

Khalili21
هرچه هستی باش، فقط عاقل باش! به عقل رسیدن خیلی مشکل است اما نگویید که نمی توانیم. اگر حوزوی هستی یا کارگری، کسبه ای و…. هرچه هستی باش، فقط عاقل باش، راه انسان شدن این...
عارفانه

نکته ای در فهم قصه های قرآنی

Khalili21
نکته ای در فهم قصص قرآن این نکته به عنوان رمزی در فهم قصه های قرآن کریم است که بیان می کنیم و آن اینکه: هر آنچه را در قرآن می خوانید از قصه آدم...
عارفانه

شرح مراتب طهارت : نور علی نور

Khalili21
شرح مراتب طهارت طهارت به عنوان اولین و ابتدائی ترین عمل و مرحله برای مراحل بعدی کمالات انسانی می باشد. طهارت حاوی یک معنای ظاهری و یک معنای باطنی است. معنای ظاهری طهارت پاکی است...
عارفانه

مرگ موجب بیداری است

Khalili21
شباهت خواب و مرگ در روایتی آمده که پیغمبر اکرم (ص) فرمودند: ” الناس نیامٌ فاذا ماتوا انتبهوا ” یعنی مردم در خوابند پس زمانی که مٌردند آگاه می شوند. به تعبیر دیگر مردم در...
عارفانه

سکوت باطن را می انگیزاند و نطق ظاهر را

Khalili21
سکوت و نطق اثرات خاموشی سکوت باطن را بر می انگیزاند و نطق ظاهر را، آنکه سکوت می کند از حرف زدن طفره می رود و آنکه سخن می گوید دائما مشغول کلام گفتن است....
عارفانه

فرق اصلی میان علم الهی و علوم غیر الهی

Khalili21
فرق اصلی میان علم الهی و علوم غیر الهی، مشاهده حق و یا حدودیست که از جانب صاحبان علوم مطرح است.  اگر صاحب علمی علمش را فوق حدودی که در علمش مقرر است مشاهده کرد...
عارفانه

قرآن صورت کتبیه انسان کامل است

Khalili21
بسم الله الرحمن الرحیم قرآن صورت کتبیه انسان کامل (اعنی حقیقت محمدیه) است. در جای دیگر فرمودند: قرآن صورت حقیقیه انسان کامل است و صراط مستقیم ( نامه ها و برنامه ها استاد علامه حسن حسن...
عارفانه

رابطه علت و معلول

Khalili21
رابطه علت و معلول معرفت نفس طریق معرفت رب است که از سید الانبیاء و هم از سید الاوصیاء صلوات الله علیهما- ماثور است (من عرف نفسه فقد عرف ربه) هر کس در خویشتن بیندیشد...
رفتن به نوار ابزار