چهارشنبه/ 6 بهمن / 1400

شوریده و شیدای توام - محمود کریمی

مهدی مشهدی حسنی

متن و آهنگ بهار دلکش شجریان

متن و آهنگ بهار دلکش شجریان

متن و آهنگ بهار دلکش محمدرضا شجریان … بهارِ دلکش رسید و دل به جا نباشد / از آن که دلبر دمی به فکرِ ما نباشد …

عکس شاخص گزارش بازار

گزارش بازار بورس 11 بهمن 99: سبز تر از همیشه

طبق گزارش بازار بورس 11 بهمن 99 در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد 6 میلیارد و 615 میلیون سهم و حق‌ تقدم به‌ ارزش 9 هزار و 512 میلیارد تومان در 1 میلیون و 160 هزار نوبت مورد داد و ستد قرار گرفت و شاخص بورس با رشد  39454 واحدی در ارتفاع 1 میلیون 247 هزار و 152 واحد قرار گرفت.

عکس شاخص گزارش بازار

گزارش بازار بورس 8 بهمن 99: هفته قرمز به پایان رسید

طبق گزارش بازار بورس 8 بهمن 99 در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد 10 میلیارد و 63 میلیون سهم و حق‌ تقدم به‌ ارزش 11 هزار و 396 میلیارد تومان در 1 میلیون و 230 هزار نوبت مورد داد و ستد قرار گرفت و شاخص بورس با افت  7299 واحدی در ارتفاع 1 میلیون 207 هزار و 732 واحد قرار گرفت.

عکس شاخص گزارش بازار

گزارش بازار بورس 7 بهمن 99: روز از نو سرخی از نو

طبق گزارش بازار بورس 7 بهمن 99 در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد 8 میلیارد و 918 میلیون سهم و حق‌ تقدم به‌ ارزش 10 هزار و 760 میلیارد تومان در 1 میلیون و 228 هزار نوبت مورد داد و ستد قرار گرفت و شاخص بورس با افت  20777 واحدی در ارتفاع 1 میلیون 215 هزار و 5 واحد قرار گرفت.

عکس شاخص گزارش بازار

گزارش بازار بورس 6 بهمن 99: آواز دهل شنیدن از دور خوش است

طبق گزارش بازار بورس 6 بهمن 99 در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد 12 میلیارد و 605 میلیون سهم و حق‌ تقدم به‌ ارزش 10 هزار و 986 میلیارد تومان در 1 میلیون و 176 هزار نوبت مورد داد و ستد قرار گرفت و شاخص بورس با رشد  1206 واحدی در ارتفاع 1 میلیون 235 هزار و 765 واحد قرار گرفت.