خانه نویسندگان مطالب توسط محسن زکی زاده

محسن زکی زاده

محسن زکی زاده
507 مطالب 9 دیدگاه‌ها
تحلیل سهام سرودتحلیل تکنیکال ♦ تحلیل نمودار: در تحلیل تکنیکال سهام سرود (سیمان شاهرود) که در شکل بالا مشاهده می کنید، به نظر می رسد این سهم در حال تکمیل موج 5 خود می باشد (اصلاح ریزموج 3 و شروع ریزموج...
بررسی حجم و ارزش معاملات بازار بورس ، اخبار مهم اقتصادی و... - گزارش بازار بورس :در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد 11 میلیارد و 964 میلیون سهم و حق‌ تقدم به‌ ارزش 1 هزار و 875 میلیارد تومان...
بررسی حجم و ارزش معاملات بازار بورس ، اخبار مهم اقتصادی و... - گزارش بازار بورس :در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد 7 میلیارد و 618 میلیون سهم و حق‌ تقدم به‌ ارزش 1 هزار و 478 میلیارد تومان...
بررسی حجم و ارزش معاملات بازار بورس ، اخبار مهم اقتصادی و... - گزارش بازار بورس :در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد 2 میلیارد و 853 میلیون سهم و حق‌ تقدم به‌ ارزش 946 میلیارد تومان در 267 هزار...
بررسی حجم و ارزش معاملات بازار بورس ، اخبار مهم اقتصادی و... - گزارش بازار سهام :در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد 3 میلیارد و 386 میلیون سهم و حق‌ تقدم به‌ ارزش 1 هزار و 75 میلیارد تومان...
تحلیل سهام تاپکیشتحلیل تکنیکال ♦ تحلیل نمودار: با توجه به نمودار تحلیل تکنیکال سهام تاپکیش، خط روند نزولی قرمز شکسته شده و اسیلاتور استوک هم کراس رو به بالا تشکیل داده است. انتظار می رود با توجه به تحلیل بنیادی خوب...
بررسی حجم و ارزش معاملات بازار بورس ، اخبار مهم اقتصادی و... - گزارش بازار سهام :در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد 3 میلیارد و 273 میلیون سهم و حق‌ تقدم به‌ ارزش 1 هزار و 17 میلیارد تومان...
بررسی حجم و ارزش معاملات بازار بورس ، اخبار مهم اقتصادی و... - گزارش بازار سهام :در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد 2 میلیارد و 155 میلیون سهم و حق‌ تقدم به‌ ارزش 622 میلیارد تومان در 207 هزار...
گزارش کدال گزارش 12 ماهه توریل: سهام توکا ریل دردوره 1 ماهه منتهی به97/12/29 مبلغ 333,149 میلیون ریال درآمد داشته است. این شرکت براساس عملکرد 12 ماهه برای سال مالی منتهی به 1397/12/29 مبلغ 4,184,065 میلیون ریال درآمد داشته که نسبت به...
تحلیل سهام شراز تحلیل تکنیکال   ♦ تحلیل نمودار: با توجه به نمودار سهام شراز، رشد این سهم از خردادماه سال 97 آغاز شده است. با در نظر گرفتن موج شماری اینگونه به نظر می رسد که سهام شراز ( پالایش نفت شیراز...