Category: آموزش مفاهیم بنیادی

صندوق سرمایه گذاری طلا

صندوق سرمایه گذاری طلا چیست؟

صندوق های طلا ابزار جدیدی هستند که این امکان را به شما می دهد تا بدون خرید فیزیکی سکه و طلا بتوانید در آن سرمایه گذاری کنید. نکته مهم در این صندوق ها این است که این سرمایه گذاری توسط سبدگردان حرفه ای انجام می شود تا جای ممکن از نوسانات ناگهانی در امان باشند.

صندوق نیکوکاری چیست

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری چیست؟

اتفاق جالب صندوق های سرمایه گذاری نیکوکاری این است که سود را در کنار کار خیر قرار داده و نیکوکاری را راحت تر کرده است.

صندوق سرمایه گذاری مشترک

صندوق سرمایه گذاری مشترک چیست؟

صندوق سرمایه گذاری مشنرک مجموعه ای از سهام، اوراق مشارکت و… است. تعریف دیگری که از این صندوق می توان گفت این است که صندوق های سرمایه گذاری مشترک مانند شرکتی هستند که افراد مختلف سرمایه های خود را روی هم می گذارند تا بتوانند در سبدی از اوراق بهادار سرمایه گذاری کنند.

صندوق ETF

صندوق ETF و هرآنچه باید در مورد آن بدانید

صندوق ETF یا Exchange traded fund یکی دیگر از صندوق های سرمایه گذاری است که می توان مانند سهام در طول روز در بازار معامله شود و از نظر ساختار شبیه صندوق های سرمایه گذاری مشترک است. شما با خرید واحدهای ETF برای خود پرتفویی از سهام و اتواع اوراق بهادار داشته باشید.

صندوق های سرمایه گذاری

صندوق های سرمایه گذاری و مزایای آن ها

یکی از راه های سرمایه گذاری در بورس و… استفاده از صندوق های سرمایه گذاری است. این صندوق ها این امکان را به ما می دهد تا بدون داشتن اطلاعات کافی در این زمینه بتوانیم سود خوبی از این بازار کسب کنیم.

شاخص قیمت تولید کننده چیست

شاخص قیمت تولید کننده چیست و چه تاثیری بر ارز آن کشور دارد؟

به میزان سنجیده شدن قیمت متوسط سبد ثابتی از هزینه‌های تولید کننده در روند تولید در مقایسه با دوره مشابه گذشته گفته می‌شود…هرچه درصد این شاخص نسبت‌ به دوره گذشته افزایش یابد موجب افزایش تورم و درنتیجه افت ارزش سهام شرکت‌های صنعتی خواهد شد.

میزان عرضه پول یا نقدینگی

میزان عرضه پول یا نقدینگی چیست؟

به میزان حجم و ارزش پول در سطح یک اقتصاد نقدینگی می‌گویند و عمدتاً در شناسایی میزان فشارهای ناشی از تورم و محک سیاست‌های پولی اتخاذ شده دولت توسط خود دولت به کار می‌رود.

عرضه‌ پول (یا حجم پول) یکی از شاخص‌های فوق‌العاده مهم در تشخیص رفتار و عملکرد بازار است.

Category: آموزش مفاهیم بنیادی

صندوق سرمایه گذاری طلا

صندوق سرمایه گذاری طلا چیست؟

صندوق های طلا ابزار جدیدی هستند که این امکان را به شما می دهد تا بدون خرید فیزیکی سکه و طلا بتوانید در آن سرمایه گذاری کنید. نکته مهم در این صندوق ها این است که این سرمایه گذاری توسط سبدگردان حرفه ای انجام می شود تا جای ممکن از نوسانات ناگهانی در امان باشند.

صندوق نیکوکاری چیست

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری چیست؟

اتفاق جالب صندوق های سرمایه گذاری نیکوکاری این است که سود را در کنار کار خیر قرار داده و نیکوکاری را راحت تر کرده است.

صندوق سرمایه گذاری مشترک

صندوق سرمایه گذاری مشترک چیست؟

صندوق سرمایه گذاری مشنرک مجموعه ای از سهام، اوراق مشارکت و… است. تعریف دیگری که از این صندوق می توان گفت این است که صندوق های سرمایه گذاری مشترک مانند شرکتی هستند که افراد مختلف سرمایه های خود را روی هم می گذارند تا بتوانند در سبدی از اوراق بهادار سرمایه گذاری کنند.

صندوق ETF

صندوق ETF و هرآنچه باید در مورد آن بدانید

صندوق ETF یا Exchange traded fund یکی دیگر از صندوق های سرمایه گذاری است که می توان مانند سهام در طول روز در بازار معامله شود و از نظر ساختار شبیه صندوق های سرمایه گذاری مشترک است. شما با خرید واحدهای ETF برای خود پرتفویی از سهام و اتواع اوراق بهادار داشته باشید.

صندوق های سرمایه گذاری

صندوق های سرمایه گذاری و مزایای آن ها

یکی از راه های سرمایه گذاری در بورس و… استفاده از صندوق های سرمایه گذاری است. این صندوق ها این امکان را به ما می دهد تا بدون داشتن اطلاعات کافی در این زمینه بتوانیم سود خوبی از این بازار کسب کنیم.

شاخص قیمت تولید کننده چیست

شاخص قیمت تولید کننده چیست و چه تاثیری بر ارز آن کشور دارد؟

به میزان سنجیده شدن قیمت متوسط سبد ثابتی از هزینه‌های تولید کننده در روند تولید در مقایسه با دوره مشابه گذشته گفته می‌شود…هرچه درصد این شاخص نسبت‌ به دوره گذشته افزایش یابد موجب افزایش تورم و درنتیجه افت ارزش سهام شرکت‌های صنعتی خواهد شد.

میزان عرضه پول یا نقدینگی

میزان عرضه پول یا نقدینگی چیست؟

به میزان حجم و ارزش پول در سطح یک اقتصاد نقدینگی می‌گویند و عمدتاً در شناسایی میزان فشارهای ناشی از تورم و محک سیاست‌های پولی اتخاذ شده دولت توسط خود دولت به کار می‌رود.

عرضه‌ پول (یا حجم پول) یکی از شاخص‌های فوق‌العاده مهم در تشخیص رفتار و عملکرد بازار است.