آموزش تحلیل تکنیکال (الگوهای کندلی)۳

  • توسط هادی جنگجو
  • ۷ ماه قبل
  • دیدگاه غیر فعال شده است
کندل ستاره صبحگاهی

کندل ستاره ی صبحگاهی

این الگو از سه کندل تشکیل شده است و به عنوان تریگر و نشانه ای برای تغییر روند نزولی به صعودی مورد استفاده قرار میگیرد.

ستاره ی صبحگاهی در انتهای روند نزولی تشکیل می شود و باید دارای شرایط زیر باشد:

کندل اول: کندل سیاه بزرگ

کندل دوم: کندل با بدنه ی کوچک خواه سفید باشد یا سیاه

کندل سوم: کندل سفید که نفوذ خوبی در بدنه ی کندل اول دارد.

(کندل سفید: کندل با بدنه ی صعودی        کندل سیاه: کندل با بدنه ی نزولی)

به نمودار سهام ذوب توجه کنید که چگونه بعد از تشکیل الگوی ستاره ی صبحگاهی روند نزولی سهم به صعودی تغییر یافته است.

 

قبلی «
بعدی »