آموزش آموزش تحلیل تکنیکال بورس

آموزش تحلیل تکنیکال : الگو های کندلی ؛ پوشای صعودی نزولی

images 4 1 - آموزش تحلیل تکنیکال : الگو های کندلی ؛ پوشای صعودی نزولی

آموزش تحلیل تکنیکال

الگو های کندلی : الگوی پوشای صعودی (bullish engulfing pattern) و پوشای نزولی (bearish engulfing pattern)

  • پوشای صعودی:

images 3 1 300x154 - آموزش تحلیل تکنیکال : الگو های کندلی ؛ پوشای صعودی نزولی

در ادامه آموزش الگوهای کندلی در سری مباحث آموزش تحلیل تکنیکال به الگوی پوشای صعودی (bullish engulfing pattern) می پردازیم. الگوی پوشای صعودی الگویی است که از دو کندل تشکیل می شود و همانطور که در شکل بالا مشاهده می کنید در انتهای یک روند نزولی شکل می گیرد. شرط دیگر تشکیل این الگو این است، بدنه کندل دوم که حتما کندل صعودی (سفید) است باید به طور کامل بدنه کندل اول را بپوشاند. (بدیهی است که رنگ دو کندل باید متفاوت باشد، مانند شکل بالا)

  • پوشای نزولی:

download 2 - آموزش تحلیل تکنیکال : الگو های کندلی ؛ پوشای صعودی نزولی

الگوی پوشای نزولی (برعکس پوشای صعودی) الگویی است که از دو کندل تشکیل می شود و همانطور که در شکل بالا مشاهده می کنید در انتهای یک روند صعودی شکل می گیرد. شرط دیگر تشکیل این الگو این است، بدنه کندل دوم که حتما کندل نزولی (مشکی) است باید به طور کامل بدنه کندل اول را بپوشاند. (بدیهی است که رنگ دو کندل باید متفاوت باشد، مانند شکل بالا).

نکات مهم:

  • الگوی پوشای نزولی الگوی قوی برای خروج می باشد.
  • در این الگو اگر کندل مشکی دو کندل را بپوشاند خیلی قوی تر است.
  • برای تشکیل الگوی پوشای صعودی و نزولی، کندل اول می تواند به صورت دوجی ظاهر شود.

– به مثال های زیر توجه کنید:

پوشا4 300x158 - آموزش تحلیل تکنیکال : الگو های کندلی ؛ پوشای صعودی نزولی پوشا3 300x158 - آموزش تحلیل تکنیکال : الگو های کندلی ؛ پوشای صعودی نزولی پوشا2 300x158 - آموزش تحلیل تکنیکال : الگو های کندلی ؛ پوشای صعودی نزولی پوشا 300x158 - آموزش تحلیل تکنیکال : الگو های کندلی ؛ پوشای صعودی نزولی

آموزش دیگر الگوهای کندلی را در لینک های زیر می توانید مشاهده کنید:

مجله اینترنتی تحلیلک

نوشته های مرتبط

مفهوم تحلیل تکنیکال

محسن زکی زاده

آموزش تحلیل تکنیکال : چنگال آندروز (Andrews pitchfork)

محسن زکی زاده

آموزش تحلیل تکنیکال (الگوهای کندلی)۲

هادی جنگجو

دیدگاه خود را ثبت کنید