آموزش آموزش تحلیل تکنیکال بورس

آموزش تحلیل تکنیکال : الگو های کندلی ؛ الگوی پوشای صعودی و الگوی پوشای نزولی

الگوی پوشای صعودی و الگوی پوشای نزولی

آموزش تحلیل تکنیکال

الگو های کندلی: الگوی پوشای صعودی (bullish engulfing pattern) و الگوی پوشای نزولی (bearish engulfing pattern)

  • الگوی پوشای صعودی

الگوی پوشای صعودی

در ادامه آموزش الگوهای کندلی در سری مباحث آموزش تحلیل تکنیکال به پوشای صعودی (bullish engulfing pattern) می پردازیم. الگوی پوشای صعودی، الگویی است که از دو کندل تشکیل می شود و همانطور که در شکل بالا مشاهده می کنید در انتهای یک روند نزولی شکل می گیرد. شرط دیگر تشکیل این الگو این است، بدنه کندل دوم که حتما کندل صعودی (سفید) است باید به طور کامل بدنه کندل اول را بپوشاند. (بدیهی است که رنگ دو کندل باید متفاوت باشد، مانند شکل بالا)

  • الگوی پوشای نزولی

الگوی پوشای نزولی

الگوی پوشای نزولی (برعکس پوشای صعودی) الگویی است که از دو کندل تشکیل می شود و همانطور که در شکل بالا مشاهده می کنید در انتهای یک روند صعودی شکل می گیرد. شرط دیگر تشکیل این الگو این است، بدنه کندل دوم که حتما کندل نزولی (مشکی) است باید به طور کامل بدنه کندل اول را بپوشاند. (بدیهی است که رنگ دو کندل باید متفاوت باشد، مانند شکل بالا).

نکات مهم:

  • الگوی پوشای نزولی الگوی قوی برای خروج می باشد.
  • در این الگو اگر کندل مشکی دو کندل را بپوشاند خیلی قوی تر است.
  • برای تشکیل الگوهای پوشای صعودی و نزولی، کندل اول می تواند به صورت دوجی ظاهر شود.

– به مثال های زیر توجه کنید:

الگوی پوشای صعودی و  الگوی پوشای نزولی

آموزش دیگر الگوهای کندلی را در لینک های زیر می توانید مشاهده کنید:

مجله اینترنتی تحلیلک

نوشته های مرتبط

آموزش تحلیل تکنیکال (الگوهای کندلی ۴ – الگوی ستاره ی عصرگاهی)

هادی جنگجو

آموزش تحلیل تکنیکال: الگوی کانال و مستطیل

محسن زکی زاده

آموزش تحلیل تکنیکال : الگوی ابر سیاه و الگوی نفوذی

محسن زکی زاده

دیدگاه خود را ثبت کنید