دوشنبه/ 5 مهر / 1400

دسته بندی: سلامت کودک

دندان شیری

رویش دندان شیری و دائمی در چه سنی صورت می گیرد؟

همه انسان ها در دوران زندگي خود دو سری دندان شیری و دائمی دارند. دندان های شیری تقریبا از سن 6 ماهگی تا 3 سالگی در دهان می رویند که نقش مهمی را در سلامت دهان و دندان دارند و تعداد این دندان ها در هر فک 10 عدد است.

دندان شیری

رویش دندان شیری و دائمی در چه سنی صورت می گیرد؟

همه انسان ها در دوران زندگي خود دو سری دندان شیری و دائمی دارند. دندان های شیری تقریبا از سن 6 ماهگی تا 3 سالگی در دهان می رویند که نقش مهمی را در سلامت دهان و دندان دارند و تعداد این دندان ها در هر فک 10 عدد است.

اسکرول به بالا