شنبه/ 24 مهر / 1400

غزل 107 حافظ (حسن تو همیشه در فزون باد) به همراه شرح

شرح غزل 107 حافظ / حسن تو همیشه در فزون باد

حسن تو همیشه در فزون باد
رویت همه ساله لاله گون باد

اندر سر ما خیال عشقت
هر روز که باد در فزون باد

هر سرو که در چمن درآید
در خدمت قامتت نگون باد

چشمی که نه فتنه تو باشد
چون گوهر اشک غرق خون باد

چشم تو ز بهر دلربایی
در کردن سحر ذوفنون باد

هر جا که دلیست در غم تو
بی صبر و قرار و بی سکون باد

قد همه دلبران عالم
پیش الف قدت چو نون باد

هر دل که ز عشق توست خالی
از حلقه وصل تو برون باد

لعل تو که هست جان حافظ
دور از لب مردمان دون باد

بیشتر بخوانید: زندگینامه حافظ شیرازی شاعر و حکیم قرن هشتم

شرح غزل 107 حافظ / حسن تو همیشه در فزون باد
شرح غزل 107 حافظ / حسن تو همیشه در فزون باد

شرح غزل 107 حافظ (غزل حسن تو همیشه در فزون باد)

حسن تو همیشه در فزون باد
رویت همه ساله لاله گون باد

جمال و نیکویی تو پیوسته رو به افزونی و چهره زیبایت همه سال همچون لاله سرخ و شکفته و شاداب باشد.

اندر سر ما خیال عشقت
هر روز که باد در فزون باد

آرزو دارم که خیال عشق تو در سر من هر روز که می گذرد بیشتر از دیروز شود.

هر سرو که در چمن درآید
در خدمت قامتت نگون باد

ای معشوق هر سرو بلندی که در چمن بروید در خدمت قامت رعنای تو خمیده و سرافکنده باد.

بیشتر بخوانید: حافظ شیرازی شاعری بی همتا

چشمی که نه فتنه تو باشد
چون گوهر اشک غرق خون باد

چشمی که شیفته و عاشق زیبایی تو نباشد پیوسته همانند دانه های اشک غرق خون شود.

چشم تو ز بهر دلربایی
در کردن سحر ذوفنون باد

چشم دلفریب تو برای دلربایی ساحر و توانا باد.

هر جا که دلیست در غم تو
بی صبر و قرار و بی سکون باد

در غم عشقت در هرجایی که دلی است آرزو دارم که بی صبر و بی قرار باشد.

بیشتر بخوانید: حافظ انسان شناس بزرگ؛ نوشته ای از دکتر دینانی

قد همه دلبران عالم
پیش الف قدت چو نون باد

قامت همه زیبارویان عالم در مقابل قد بلند چون الف تو همچون نون خمیده و منحنی باشد.

هر دل که ز عشق توست خالی
از حلقه وصل تو برون باد

هر دلی که از عشق تو بهره ای ندارد از حلقه وصل تو بیرون باشد و به وصال تو نرسد.

بیشتر بخوانید: بررسی رزق و روزی در اشعار حافظ شیرازی

لعل تو که هست جان حافظ
دور از لب مردمان دون باد

لب لعل گون تو که چون جان حافظ گرامی است، از لب مردمان پست به دور باشد.

 

در این شرح غزل حافظ از کتاب های حافظ نامه، شاخ نبات حافظ و حافظ معنوی نیز استفاده شده است.

حافظ نامه؛ که به مفاهیم کلیدی ابیات دشوار حافظ توسط بهاء الدین خرمشاهی پرداخته شده است.

شاخ نبات حافظ؛ شرح غزل حافظ است که توسط دکتر محمدرضا برزگر خالقی نوشته شده است.

حافظ معنوی؛ غزلیات حافظ شیرازی به روایت دکتر دینانی است.

 

مجله اینترنتی تحلیلک

اسکرول به بالا