یکشنبه/ 26 سپتامبر / 2021

دسته بندی: عارفانه

تجلی امام حسین به بهشتیان

تجلی امام حسین علیه السلام برای بهشتیان

تجلی امام حسین علیه السلام برای بهشتیان معاد بحار الانوار را نگاه بفرمایید، چه فرمایشات عجیبی از زبان ائمه اطهار در آنجا آورده است، مثلا جناب سید الشهداء برای بهشتیان

زندگینامه انس بن حارث کاهلی از اصحاب امام حسین علیه السلام

انس بن حارث کاهلی از بزرگان اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله و از یاران علی بن ابیطالب علیه السلام بود. نام کاملش انس بن حارث بن نبیه کاهل بن عمرو خزمیه و از طایفه بنی کاهل، تیره ای از بنی اسد است که از عرب های شمال محسوب می شدند.

تطابق عالم و آدم در بیانات استاد صمدی آملی

تطابق عالم و آدم در بیانات استاد صمدی آملی

این نظام پهناور هستی که حد و غایتی برای آن نیست ارتباط تام و کاملی با نفس ناطقه انسانی دارد و پیوستگی بسیاری در اجزای وجودی این دو حقیقت یافت می شود به طوری که تاثیر و تاثر عالم و آدم در یکدیگر بیش از تاثیر و تاثر عالم با هر موجود دیگری است. اگر آدمی خود را تحویل عالمی اینچنین بدهد، عالم حقیقت خود را برای انسان می نمایاند به طوری که ناگاه در یک سجده کوتاه بسیاری عوالم وجودی را در می نوردد و ابواب بسیاری از حقایق به رویش گشوده می شود.

نصیحتی به جوانان / عاقل باشید

نصیحتی به جوانان: عاقل باشید

بیدار و هوشیار باشید به بندگان خدا خدمت کنید تا میتوانی اهل خدمت باشید. از دیگران انتظار نداشته باش در مقابل خدمت خود از دیگران توقع تشکر و سپاس و مزد و پاداش نداشته باشید در یک کلام آقا باش.

تجلی امام حسین به بهشتیان

تجلی امام حسین علیه السلام برای بهشتیان

تجلی امام حسین علیه السلام برای بهشتیان معاد بحار الانوار را نگاه بفرمایید، چه فرمایشات عجیبی از زبان ائمه اطهار در آنجا آورده است، مثلا جناب سید الشهداء برای بهشتیان ظهور می کند و آنها

زندگینامه انس بن حارث کاهلی از اصحاب امام حسین علیه السلام

انس بن حارث کاهلی از بزرگان اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله و از یاران علی بن ابیطالب علیه السلام بود. نام کاملش انس بن حارث بن نبیه کاهل بن عمرو خزمیه و از طایفه بنی کاهل، تیره ای از بنی اسد است که از عرب های شمال محسوب می شدند.

تطابق عالم و آدم در بیانات استاد صمدی آملی

تطابق عالم و آدم در بیانات استاد صمدی آملی

این نظام پهناور هستی که حد و غایتی برای آن نیست ارتباط تام و کاملی با نفس ناطقه انسانی دارد و پیوستگی بسیاری در اجزای وجودی این دو حقیقت یافت می شود به طوری که تاثیر و تاثر عالم و آدم در یکدیگر بیش از تاثیر و تاثر عالم با هر موجود دیگری است. اگر آدمی خود را تحویل عالمی اینچنین بدهد، عالم حقیقت خود را برای انسان می نمایاند به طوری که ناگاه در یک سجده کوتاه بسیاری عوالم وجودی را در می نوردد و ابواب بسیاری از حقایق به رویش گشوده می شود.

نصیحتی به جوانان / عاقل باشید

نصیحتی به جوانان: عاقل باشید

بیدار و هوشیار باشید به بندگان خدا خدمت کنید تا میتوانی اهل خدمت باشید. از دیگران انتظار نداشته باش در مقابل خدمت خود از دیگران توقع تشکر و سپاس و مزد و پاداش نداشته باشید در یک کلام آقا باش.

اسکرول به بالا