مجله اینترنتی تحلیلک

جمعه/ 1 تیر / 1403
Search
Close this search box.
فرق اصلی میان علم الهی و علوم غیر الهی

عارفانه

رابطه قرآن و انسان کامل

قرآن صورت کتبیه انسان کامل است

قرآن صورت کتبیه انسان کامل (اعنی حقیقت محمدیه) است: اولین چیزی که خداوند از خود صادر کرد مقام صادر اول است (و این مقام خلق نیست) که همان حقیقت محمدیه می باشد و در این یک حقیقت همه چهارده معصوم ما ازخاتم الانبیاء حضرت محمد صلی الله علیه و آله تا خاتم الاوصیاء حضرت میم حاء میم دال قائم آل محمد در آن شریکند که (کلهم نور واحد)