مجله اینترنتی تحلیلک

چهارشنبه/ 9 اسفند / 1402
Search
Close this search box.
سوزش عشق حقیقی در مقام حضور

عارفانه

سوزش عشق حقیقی در مقام حضور

سوزش عشق حقیقی در مقام حضور

حضور و مراقبت استاد صمدی آملی – مجلس ششم / سوزش عشق حقیقی در مقام حضور: حال بار دیگر به این تمثیل توجه فرمایید که فرمودند اگر آتش عشق را هفتاد بار با آب سرد بشویند و تنزل دهند و در نشئه طبیعت ظهور یابد این ‌همه آتش در عالم طبیعت می شود یعنی می‌شود آفتابی که هنوز مخترعی نتوانسته آپولوی ضد آتشی بسازد که بدان نزدیک شود. و شاید چه‌بسا سوزانده تر از آفتاب، در این عالم باشد که اگر آتش عشق را هفتاد بار بشویند آن آتش سوزاننده مادی کذاییِ فوقِ آفتاب می‌شود.

حضور و مراقبت استاد صمدی آملی / حضور تام پیامبر اکرم

حضور تام پیامبر اکرم در بیانات استاد صمدی آملی

حضور و مراقبت استاد صمدی آملی – مجلس پنجم / حضور تام پیامبر اکرم: عزیزان من! در مسیر باشید تا انشاء الله به مراقبت برسید و به حضور برسید، اما عجله نکنید. حالاتتان نوسان پیدا می کند، افول دارید اما نگران نباشید گرچه تا انسان می‌بیند حالش افول کرده ناراحت می‌شود. زیرا نمی‌شود بی‌خیال شد. اما بدان تو مأموری که امرت را انجام دهی، حواست را جمع کن.

حضور و مراقبت استاد صمدی آملی / حضور غیر از فکر حضور است

حضور غیر از فکر حضور است (حشر با الهی نامه)

حضور و مراقبت استاد صمدی آملی – مجلس چهارم / حضور غیر از فکر حضور است: نعمت حضور باید برای انسان، شبیه حضور خودش برای خودش پیاده شود. شما نسبت به چشم، نسبت به اعضاء و جوارحتان و نسبت به راه رفتنتان چگونه حضور دارید؟ آیا اول فکر می کنید؟ اگر بخواهید فکر کنید که دور می‌شوید…

حضور و مراقبت استاد صمدی آملی /لطیفه‌ای در باب احضار

لطیفه ای در باب احضار در بیانات استاد صمدی آملی

حضور و مراقبت استاد صمدی آملی – مجلس سوم/ لطیفه ای در باب احضار: حق، حضور مطلق است. کِی غایب بوده تا کسی بخواهد او را پیدا کند؟ انسان برای پیدا کردن کسی می‌رود که او غایب باشد. مثلاً به آقایی که در اینجا نیست، به بیرون از منزل رفته و یا در شهر دیگری است، زنگ می‌زنیم و یا خودمان به دنبال او می‌رویم تا او را پیدا کنیم، درحالی‌ که حق، شهود مطلق و حضور مطلق است، لذا می‌فرمایند خودت حضور پیدا کن که هر جا تو حضور پیدا کنی، بودِ ایشان را می‌بینی.

حضور و مراقبت - استاد صمدی آملی / ادب دعا در پیشگاه امام علیه السلام

ادب دعا در پیشگاه امام علیه السلام

حضور و مراقبت استاد صمدی آملی – مجلس دوم / ادب دعا در پیشگاه امام علیه السلام: در روایات ما آمده است دستی که بلند می شود، بی‌ برکت برنمی‌گردد؛ لذا فرموده اند هرگاه، دست بلند کردید و چیزی خواستید، بدانید که این دست، بی‌ برکت نیست، پس آن را به صورت بمالید، چون این دست به محضر حق تشرف پیدا کرده و او به این دست عنایت می کند.

دستورالعمل نماز توبه روز یکشنبه

دستورالعمل نماز توبه روز یکشنبه

دستورالعمل نماز توبه روز یکشنبه – حضور و مراقبت استاد صمدی آملی: انسان دائماً باید برگردد و به روزهای عمرش نگاه کند تا آن آه از درونش برخیزد و مظهر اسم شریف آه شود و این آه او را آتش بزند. وقتی که آه بیاید، خدا می آید زیرا آه از اسماءالله است…

سفری به کوی یار از بیانات استاد صمدی آملی / حضور و مراقبت

سفری به کوی یار از بیانات استاد صمدی آملی

حضور و مراقبت استاد صمدی آملی – مجلس اول / سفری به کوی یار: قوه وجودی و استعداد ذاتی و نفسانی تو، یک استعداد بی‌نهایت است. باید چیزی را طلب کنی که اگر فردا بازگشتی و دوباره به مطلوبت نگاه کردی، پشیمان نشوی. باید چیزی را طلب نمایی که شریف‌ترین و قیمتی‌ترین چیز باشد، چرا که تو عزیزترین و شریف‌ترین و صمیمی‌ترین موجوداتی.

طهارت ذهن و طهارت عقل در بیانات استاد صمدی آملی

طهارت ذهن و طهارت عقل در بیانات استاد صمدی آملی

شرح مراتب طهارت استاد صمدی آملی – مجلس شانزدهم / طهارت ذهن و طهارت عقل: کار قوه خیال صورت گری اشکال و صور است و کار ذهن حاضر کردن چیزهایی است که در مقام تفکر انسان بدان ها می اندیشد. باید ذهن را از افکار پست و فکر کردن های نامربوط بازداشت. زیرا ذهن دائماً مشغول کار است. حتی آن موقع که شخص خوابیده است ذهن آنچه را که در بیداری فکر کرده بود برای شخص حاضر می کند.

تفکر موجب کشف اسرار می شود

تفکر موجب کشف اسرار می شود

شرح مراتب طهارت استاد صمدی آملی – مجلس پانزدهم / تفکر موجب کشف اسرار می شود: تفکر در نظام هستی باعث محرمیت انسان با عالَم می شود و موجب می شود که موجودات عالم اسرار خود را برای انسان بنمایانند. چگونه است که دستگاه ضبط تشکیل یافته از چند سیم و لحیم می تواند حرف ما را بگیرد و پس بدهد، اما زمین با این عظمت توان این یک ضبط را نداشته باشد؟!

تفکر در نظام عالم از بهترین راه های تطهیر قوه خیال

تفکر در نظام عالم از بهترین راه های تطهیر قوه خیال

شرح مراتب طهارت استاد صمدی آملی – مجلس چهاردهم / تفکر در نظام عالم از بهترین راه های تطهیر قوه خیال: یکی از راه های تطهیر قوه خیال آن است که انسان بخشی از شبانه روز را به تفکر بنشیند و به موجودات اطراف خود فکر کند تا آن جا که می تواند موضوع تفکر را شخص خویش و افکار و اعمال و کردار خود قرار دهد و آن چه را که انجام داده است حسابرسی نماید.