سه شنبه/ 9 خرداد / 1402
دستورالعمل نماز توبه روز یکشنبه

عارفانه

دستورالعمل نماز توبه روز یکشنبه

دستورالعمل نماز توبه روز یکشنبه

دستورالعمل نماز توبه روز یکشنبه – حضور و مراقبت استاد صمدی آملی: انسان دائماً باید برگردد و به روزهای عمرش نگاه کند تا آن آه از درونش برخیزد و مظهر اسم شریف آه شود و این آه او را آتش بزند. وقتی که آه بیاید، خدا می آید زیرا آه از اسماءالله است…

سفری به کوی یار از بیانات استاد صمدی آملی / حضور و مراقبت

سفری به کوی یار از بیانات استاد صمدی آملی

حضور و مراقبت استاد صمدی آملی – مجلس اول / سفری به کوی یار: قوه وجودی و استعداد ذاتی و نفسانی تو، یک استعداد بی‌نهایت است. باید چیزی را طلب کنی که اگر فردا بازگشتی و دوباره به مطلوبت نگاه کردی، پشیمان نشوی. باید چیزی را طلب نمایی که شریف‌ترین و قیمتی‌ترین چیز باشد، چرا که تو عزیزترین و شریف‌ترین و صمیمی‌ترین موجوداتی.

طهارت ذهن و طهارت عقل در بیانات استاد صمدی آملی

طهارت ذهن و طهارت عقل در بیانات استاد صمدی آملی

شرح مراتب طهارت استاد صمدی آملی – مجلس شانزدهم / طهارت ذهن و طهارت عقل: کار قوه خیال صورت گری اشکال و صور است و کار ذهن حاضر کردن چیزهایی است که در مقام تفکر انسان بدان ها می اندیشد. باید ذهن را از افکار پست و فکر کردن های نامربوط بازداشت. زیرا ذهن دائماً مشغول کار است. حتی آن موقع که شخص خوابیده است ذهن آنچه را که در بیداری فکر کرده بود برای شخص حاضر می کند.

تفکر موجب کشف اسرار می شود

تفکر موجب کشف اسرار می شود

شرح مراتب طهارت استاد صمدی آملی – مجلس پانزدهم / تفکر موجب کشف اسرار می شود: تفکر در نظام هستی باعث محرمیت انسان با عالَم می شود و موجب می شود که موجودات عالم اسرار خود را برای انسان بنمایانند. چگونه است که دستگاه ضبط تشکیل یافته از چند سیم و لحیم می تواند حرف ما را بگیرد و پس بدهد، اما زمین با این عظمت توان این یک ضبط را نداشته باشد؟!

تفکر در نظام عالم از بهترین راه های تطهیر قوه خیال

تفکر در نظام عالم از بهترین راه های تطهیر قوه خیال

شرح مراتب طهارت استاد صمدی آملی – مجلس چهاردهم / تفکر در نظام عالم از بهترین راه های تطهیر قوه خیال: یکی از راه های تطهیر قوه خیال آن است که انسان بخشی از شبانه روز را به تفکر بنشیند و به موجودات اطراف خود فکر کند تا آن جا که می تواند موضوع تفکر را شخص خویش و افکار و اعمال و کردار خود قرار دهد و آن چه را که انجام داده است حسابرسی نماید.

شرح مراتب طهارت استاد صمدی آملی / تسخیر قوه خیال به واسطه قوه عاقله

تسخیر قوه خیال به واسطه قوه عاقله

شرح مراتب طهارت استاد صمدی آملی – مجلس سیزدهم / تسخیر قوه خیال به واسطه قوه عاقله: به بیان دیگر برای تطهیر و پاک نمودن قوه خیال باید آن را تحت نظر عقل درآوریم و بهترین راه تسخیر قوه خیال به واسطه عقل، تفکر است.

جامعه خیالی و جامعه عقلی در بیانات استاد صمدی آملی

جامعه خیالی و جامعه عقلی در بیانات استاد صمدی آملی

شرح مراتب طهارت استاد صمدی آملی – مجلس دوازدهم / جامعه خیالی و جامعه عقلی: عرض کردیم که اولین مرتبه طهارت باطنی، طهارت قوه خیال است. قوه خیال در نفوس عامه مردم قوه ای است که تدارک تمامی اعمال روزمرّگی انسان اعم از دوستی ها، دشمنی ها، کسب کردن ها، معاشرت ها را برعهده دارد.

نقش طهارت در افزایش رزق و روزی

نقش طهارت در افزایش رزق و روزی چیست

شرح مراتب طهارت استاد صمدی آملی – مجلس یازدهم / نقش طهارت در افزایش رزق و روزی: طهارت انسان در هر دو بخش ظاهری و باطنی آن موجب افزایش رزق است. اگر طهارت ظاهری باشد بر رزق ظاهری افزوده می شود و اگر طهارت باطنی باشد بر رزق باطنی افزوده می گردد.

فرزندم خودت را باش

فرزندم خودت را باش

شرح مراتب طهارت استاد صمدی آملی – مجلس دهم: فرزند جناب میر سید شریف در هنگام مرگ پدر از او خواست تا موعظه ای کند. او نیز فرمود: «فرزندم خودت را باش»، باید به جان خودت برسی. آنچه را که  از ما می خواهند همین است که ببینیم چه هستیم و چه می کنیم؟!

نقش استاد در تطهیر قوه خیال

نقش استاد در تطهیر قوه خیال

شرح مراتب استاد صمدی آملی – مجلس نهم / نقش استاد در تطهیر قوه خیال: عقل در عالم دو نوع ادراک دارد: یا این‌که صُوَر موجودات مجرد عقلی را ادراک می‌کند که ما از آن‌ها به ملائکه الله تعبیر می کنیم، زیرا ملائکه موجودات عقلی هستند و در عالم وسیع‌ تری به نام عالم عقل یا عالم ملائکه متحقق اند. و یا این‌که معانی کلی عقلی را در ماورای عالم ادراک می کند.