یکشنبه/ 26 سپتامبر / 2021

دسته بندی: خیاطی

یقه چپ و راست

آموزش الگوی یقه چپ و راستی ساده و گره ای

در اینجا آموزش یقه چپ و راست ساده و گره ای را با هم می بینیم. پارچه را از ترکی جفت می‌ کنیم. یک دوم کمر را از دو لای ترکی داخل شده و خطی عمود تا پایین لباس می‌ کشیم.

الگوی آستین کیمونو

آموزش الگوی آستین کیمونو

مقدار پارچه برای دوخت آستین کیمونو: آستین کوتاه دو قد با عرض 90 سانتی متر / آستین سه ربع عرض 120 سانتی متر / آستین بلند دو قد با عرض 140 سانتی متر

الگوی لباس حاملگی ساده

آموزش الگوی لباس حاملگی ساده

پارچه را از عرض به اندازه یک چهارم دور سینه به اضافه 2.5 و به اضافه 7 الی 10 سانتی متر تا می کنیم. یک سانتی متر برای زاپاس نیز به آن اضافه می کنیم.

یقه انگلیسی

آموزش الگوی یقه انگلیسی سرخود

آموزش الگوی یقه انگلیسی سرخود / ابتدا از دو لای باز الگو سه سانتی‌ متر روی‌ هم در نظر می‌گیریم. از گودی یقه ده الی پونزده سانتی متر پایین می‌آییم. این دو نقطه را به‌ صورت اریب (هفت) می‌کنیم.

یقه شل

آموزش الگوی یقه شل

الگوی بالاتنه مادر را روی دولای بسته درمی‌ آوریم. سپس از سر شانه (طرف حلقه آستین) چهار سانتی‌ متر داخل شده بعد از خط کارور دو الی سه سانتی‌ متر پایین آمده این دو نقطه را به‌ هم وصل می‌کنیم. (البته به‌صورت هلال)

الگو بالاتنه جلو

آموزش الگوی بالاتنه جلو بسته

ابتدا از بالای دولای بسته پارچه دو سانتی‌ متر پایین می‌ آییم و یک خط می‌ کشیم که خط گردن است. از آن خط قد بالاتنه را علامت می‌ زنیم.

یقه چپ و راست

آموزش الگوی یقه چپ و راستی ساده و گره ای

در اینجا آموزش یقه چپ و راست ساده و گره ای را با هم می بینیم. پارچه را از ترکی جفت می‌ کنیم. یک دوم کمر را از دو لای ترکی داخل شده و خطی عمود تا پایین لباس می‌ کشیم.

الگوی آستین کیمونو

آموزش الگوی آستین کیمونو

مقدار پارچه برای دوخت آستین کیمونو: آستین کوتاه دو قد با عرض 90 سانتی متر / آستین سه ربع عرض 120 سانتی متر / آستین بلند دو قد با عرض 140 سانتی متر

الگوی لباس حاملگی ساده

آموزش الگوی لباس حاملگی ساده

پارچه را از عرض به اندازه یک چهارم دور سینه به اضافه 2.5 و به اضافه 7 الی 10 سانتی متر تا می کنیم. یک سانتی متر برای زاپاس نیز به آن اضافه می کنیم.

یقه انگلیسی

آموزش الگوی یقه انگلیسی سرخود

آموزش الگوی یقه انگلیسی سرخود / ابتدا از دو لای باز الگو سه سانتی‌ متر روی‌ هم در نظر می‌گیریم. از گودی یقه ده الی پونزده سانتی متر پایین می‌آییم. این دو نقطه را به‌ صورت اریب (هفت) می‌کنیم.

یقه شل

آموزش الگوی یقه شل

الگوی بالاتنه مادر را روی دولای بسته درمی‌ آوریم. سپس از سر شانه (طرف حلقه آستین) چهار سانتی‌ متر داخل شده بعد از خط کارور دو الی سه سانتی‌ متر پایین آمده این دو نقطه را به‌ هم وصل می‌کنیم. (البته به‌صورت هلال)

آموزش الگوی آستین

آموزش الگوی آستین زنانه / 3 مدل آستین زنانه

برای الگوی آستین زنانه ابتدا کادری را در نظر می‌گیریم. مستطیلی به عرض بلندی کف حلقه (فاصله سرشانه تا خط سینه) به‌ اضافه دو الی سه سانتی‌ متر و به طول قد آستین.

الگو بالاتنه جلو

آموزش الگوی بالاتنه جلو بسته

ابتدا از بالای دولای بسته پارچه دو سانتی‌ متر پایین می‌ آییم و یک خط می‌ کشیم که خط گردن است. از آن خط قد بالاتنه را علامت می‌ زنیم.

اسکرول به بالا