سه‌شنبه/ 4 آبان / 1400

دسته بندی: خیاطی

آموزش دوخت دامن سه طبقه چین دار

قد دامن را به سه قسمت تقسیم کرده به قسمت اولی پونزده الی بیست سانتی‌متر اضافه می‌کنیم. در قسمت دوم دوبرابر قسمت اول دامن را به اضافه بیست سانتی متر می کنیم. در قسمت سوم نیز سه‌ برابر تکه‌ ی اول دامن که به اضافه بیست‌ سانتی متر شده است را علامت می زنیم.

دامن پلیسه

آموزش الگوی دامن پلیسه ای

طرز برش الگوی دامن پلیسه ای / در این دامن سه برابر دور کمر را اندازه گرفته و به اندازه‌ی قد دامن پایین می آییم. برای پیله کردن هم به فاصله دو یا سه سانتی متر یا بیشتر (به‌ دلخواه) علامت زده و تا پایین دامن خط می‌کشیم.

دامن خمره ای

آموزش الگوی دامن خمره ای بالا چین دار

طرز برش: الگو دامن خمره‌ای را روی کاغذ الگو کشیده بعد بدون زاپاس آن را از هم جدا می کنیم. از پایین پارچه‌ مورد نظر پنج سانتی‌متر بالا رفته سپس جلوی الگوی دامن را روی دولای بسته پارچه و پشت دامن را با فاصله ده یا پانزده یا بیست سانتی‌ متر (برای چین) بین دو کمر می‌گذاریم.

دامن کلوش کله قندی

آموزش الگوی دامن کلوش کله قندی / تمام کلوش

طرز برش دامن کلوش کله‌ قندی: برای دامن کلوش چادری ابتدا پارچه را از طول و سپس از عرض تا می کنیم تا چهار تا شود. بعد به‌ اندازه‌ یک ششم دور کمر منهای نیم سانتی‌ متر از گوشه‌ پارچه پایین آمده و در نقاط مختلف علامت می‌گذاریم.

دامن ترک دار

آموزش الگوی دامن ترک دار / دامن شش ترک

دامن ترک از برش های عمودی که تعداد آن ها زوج هستند تشکیل شده است. دامن ترک دارای مدل های مختلفی اعم از دامن چهار ترک، دامن شش ترک و… است. در ادامه آموزش دوخت دامن ترک به شما عزیزان ارائه می شود.

الگوی دامن نیم کلوش

آموزش الگوی دامن نیم کلوش با روش ساده

آموزش دامن نیم کلوش با روش ساده… برای دوخت دامن نیم کلوش پارچه را به‌ صورت سه‌ گوش تا می کنیم. سانتی‌متر را از گوشه تا خورده گذاشته به‌ اندازه‌ یک‌ چهارم دور کمر به‌ اضافه چهار در دو ضرب می‌کنیم و به اندازه عدد به دست‌ آمده تا پایین می‌ آییم…

آموزش دوخت دامن سه طبقه چین دار

قد دامن را به سه قسمت تقسیم کرده به قسمت اولی پونزده الی بیست سانتی‌متر اضافه می‌کنیم. در قسمت دوم دوبرابر قسمت اول دامن را به اضافه بیست سانتی متر می کنیم. در قسمت سوم نیز سه‌ برابر تکه‌ ی اول دامن که به اضافه بیست‌ سانتی متر شده است را علامت می زنیم.

آموزش دامن لنگی

آموزش الگوی دامن لنگی به روش خیاطی روی پارچه

طرز برش مدل دامن / ابتدا از لبه دولای پارچه دوازده الی بیست سانتی متر داخل شده بعد از این الگوی دامن تنگ ساده را پیاده می‌کنیم. در ضمن قسمت پهلوی دامن حتما باید فون باشد.

دامن پلیسه

آموزش الگوی دامن پلیسه ای

طرز برش الگوی دامن پلیسه ای / در این دامن سه برابر دور کمر را اندازه گرفته و به اندازه‌ی قد دامن پایین می آییم. برای پیله کردن هم به فاصله دو یا سه سانتی متر یا بیشتر (به‌ دلخواه) علامت زده و تا پایین دامن خط می‌کشیم.

دامن خمره ای

آموزش الگوی دامن خمره ای بالا چین دار

طرز برش: الگو دامن خمره‌ای را روی کاغذ الگو کشیده بعد بدون زاپاس آن را از هم جدا می کنیم. از پایین پارچه‌ مورد نظر پنج سانتی‌متر بالا رفته سپس جلوی الگوی دامن را روی دولای بسته پارچه و پشت دامن را با فاصله ده یا پانزده یا بیست سانتی‌ متر (برای چین) بین دو کمر می‌گذاریم.

دامن کلوش کله قندی

آموزش الگوی دامن کلوش کله قندی / تمام کلوش

طرز برش دامن کلوش کله‌ قندی: برای دامن کلوش چادری ابتدا پارچه را از طول و سپس از عرض تا می کنیم تا چهار تا شود. بعد به‌ اندازه‌ یک ششم دور کمر منهای نیم سانتی‌ متر از گوشه‌ پارچه پایین آمده و در نقاط مختلف علامت می‌گذاریم.

دامن ترک دار

آموزش الگوی دامن ترک دار / دامن شش ترک

دامن ترک از برش های عمودی که تعداد آن ها زوج هستند تشکیل شده است. دامن ترک دارای مدل های مختلفی اعم از دامن چهار ترک، دامن شش ترک و… است. در ادامه آموزش دوخت دامن ترک به شما عزیزان ارائه می شود.

الگوی دامن نیم کلوش

آموزش الگوی دامن نیم کلوش با روش ساده

آموزش دامن نیم کلوش با روش ساده… برای دوخت دامن نیم کلوش پارچه را به‌ صورت سه‌ گوش تا می کنیم. سانتی‌متر را از گوشه تا خورده گذاشته به‌ اندازه‌ یک‌ چهارم دور کمر به‌ اضافه چهار در دو ضرب می‌کنیم و به اندازه عدد به دست‌ آمده تا پایین می‌ آییم…

اسکرول به بالا