سه‌شنبه/ 4 آبان / 1400

دسته بندی: خیاطی

آموزش خیاطی

آموزش خیاطی به روش مولر

خیاطی هنری است که شاید به اندازه طول عمر انسان قدمت داشته باشد. از همان زمانی که بشر نیاز به پوشش را در خود احساس کرد این هنر نیز به وجود آمد و بعدها همپای پیشرفت زندگی بشر پیشرفت کرد.

آموزش خیاطی به روش مولر

آموزش خیاطی آسان به روش مولر (آموزش دامن قسمت دوم)

کمر را از وسط خط اتو می اندازیم، بعد لایی را از سمت چسب اش با اتو روی کار می چسبانیم. بعد از هر سمت حدود یک سانت به سمت داخل اتو می کنیم و خط می اندازیم برای درز، بعد باز می کنیم و به کمر می دوزیم.

آموزش خیاطی

آموزش خیاطی به روش مولر

خیاطی هنری است که شاید به اندازه طول عمر انسان قدمت داشته باشد. از همان زمانی که بشر نیاز به پوشش را در خود احساس کرد این هنر نیز به وجود آمد و بعدها همپای پیشرفت زندگی بشر پیشرفت کرد.

اسکرول به بالا