خودت را صادقانه قضاوت کن

اگر تو خودت صادقانه به کارهای خود قضاوت کنی، نتیجه‌اش بسیار بهتر از زمانی خواهد شد که دیگران بیایند و کارت را قضاوت کنند…
نیوتن

نیوتونمجله اینترنتی تحلیلک

اسکرول به بالا