یکشنبه/ 26 سپتامبر / 2021

دستورالعمل پرداخت پاداش سرمربیان و مربیان پارالمپیکی اعلام شد

به نقل از کمیته ملی پارالمپیک، این دستورالعمل بر اساس آیین نامه پرداخت پاداش، مصوب وزارت ورزش و جوانان و تایید هیات اجرایی کمیته ملی پارالمپیک است.

بر اساس این دستور العمل، پرداخت پاداش به گروه های ذکر شده به شرح زیر صورت می گیرد:

سرمربی:

-در رشته های انفرادی معادل ۵۰ درصد جایزه ورزشکار به ازای مدال اول و ۱۰ درصد به ازای مدالهای بعدی

-در رشته های تیمی معادل جایزه ورزشکار

مربی:

-در رشته های انفرادی معادل ۳۰ درصد جایزه ورزشکار به ازای مدال اول و ۵ درصد به ازای مدالهای بعدی

-در رشته های تیمی ۴۰ درصد جایزه ورزشکار

 

مجله اینترنتی تحلیلک

اسکرول به بالا