جمعه/ 30 مهر / 1400

غزل 109 حافظ (دیر است که دلدار پیامی نفرستاد) به همراه شرح

شرح غزل 109 حافظ / دیر است که دلدار پیامی نفرستاد

دیر است که دلدار پیامی نفرستاد
ننوشت سلامی و کلامی نفرستاد

صد نامه فرستادم و آن شاه سواران
پیکی ندوانید و سلامی نفرستاد

سوی من وحشی صفت عقل رمیده
آهو روشی کبک خرامی نفرستاد

دانست که خواهد شدنم مرغ دل از دست
و از آن خط چون سلسله دامی نفرستاد

فریاد که آن ساقی شکرلب سرمست
دانست که مخمورم و جامی نفرستاد

چندان که زدم لاف کرامات و مقامات
هیچم خبر از هیچ مقامی نفرستاد

حافظ به ادب باش که واخواست نباشد
گر شاه پیامی به غلامی نفرستاد

بیشتر بخوانید: زندگینامه حافظ شیرازی شاعر و حکیم قرن هشتم

شرح غزل 109 حافظ / دیر است که دلدار پیامی نفرستاد
شرح غزل 109 حافظ / دیر است که دلدار پیامی نفرستاد

شرح غزل 109 حافظ (غزل دیر است که دلدار پیامی نفرستاد)

دیر است که دلدار پیامی نفرستاد
ننوشت سلامی و کلامی نفرستاد

دیرگاهی است که از جانب معشوق پیامی نرسیده و نامه ای نیامده و سلامی برای ما نفرستاده است.

صد نامه فرستادم و آن شاه سواران
پیکی ندوانید و سلامی نفرستاد

با وجود اینکه نامه های زیادی برای او فرستادم اما آن شاه سواران پیکی برای من نفرستاد و حال من را نپرسید.

بیشتر بخوانید: حافظ شیرازی شاعری بی همتا

سوی من وحشی صفت عقل رمیده
آهو روشی کبک خرامی نفرستاد

به سوی من بی قرار مردم گریز و دیوانه، قاصدی تندرو چون آهو و خوش خرامی چون کبک نفرستاد.

دانست که خواهد شدنم مرغ دل از دست
و از آن خط چون سلسله دامی نفرستاد

می دانست که مرغ دلم از شدت بی تابی از دستم خواهد پرید ولی آن یار از خط چون زنجیر خود دامی نفرستاد تا دل دیوانه را به بند بکشم و آرامش کنم.

بیشتر بخوانید: حافظ انسان شناس بزرگ؛ نوشته ای از دکتر دینانی

فریاد که آن ساقی شکرلب سرمست
دانست که مخمورم و جامی نفرستاد

فغان از آن ساقی نوشین لب سرخوش که با وجود اینکه می دانست من خمارآلود و مستم ولی جامی به سویم روانه نکرد.

چندان که زدم لاف کرامات و مقامات
هیچم خبر از هیچ مقامی نفرستاد

هرقدر که ادعای کرامات و مقامات کردم ولی هیچ خبری از هیچ مقامی به سویم نفرستاد.

بیشتر بخوانید: بررسی رزق و روزی در اشعار حافظ شیرازی

حافظ به ادب باش که واخواست نباشد
گر شاه پیامی به غلامی نفرستاد

ای حافظ ادب را نگه دار که اگر از جانب شاه به بنده ای پیامی فرستاده نشود، جای هیچ گونه اعتراضی نیست.

واخواست: اعتراض

 

در این شرح غزل حافظ از کتاب های حافظ نامه، شاخ نبات حافظ و حافظ معنوی نیز استفاده شده است.

حافظ نامه؛ که به مفاهیم کلیدی ابیات دشوار حافظ توسط بهاء الدین خرمشاهی پرداخته شده است.

شاخ نبات حافظ؛ شرح غزل حافظ است که توسط دکتر محمدرضا برزگر خالقی نوشته شده است.

حافظ معنوی؛ غزلیات حافظ شیرازی به روایت دکتر دینانی است.

 

مجله اینترنتی تحلیلک

اسکرول به بالا