شنبه/ 24 مهر / 1400

غزل 103 حافظ (روز وصل دوستداران یاد باد) به همراه شرح

شرح غزل 103 حافظ / روز وصل دوستداران یاد باد

روز وصل دوستداران یاد باد
یاد باد آن روزگاران یاد باد

کامم از تلخی غم چون زهر گشت
بانگ نوش شادخواران یاد باد

گر چه یاران فارغند از یاد من
از من ایشان را هزاران یاد باد

مبتلا گشتم در این بند و بلا
کوشش آن حق گزاران یاد باد

گر چه صد رود است در چشمم مدام
زنده رود باغ کاران یاد باد

راز حافظ بعد از این ناگفته ماند
ای دریغا رازداران یاد باد

بیشتر بخوانید: زندگینامه حافظ شیرازی شاعر و حکیم قرن هشتم

شرح غزل 103 حافظ / روز وصل دوستداران یاد باد
شرح غزل 103 حافظ / روز وصل دوستداران یاد باد

شرح غزل 103 حافظ (غزل روز وصل دوستداران یاد باد)

روز وصل دوستداران یاد باد
یاد باد آن روزگاران یاد باد

روز به هم رسیدن عاشقان و معشوقان و کسانی که یکدیگر را دوست می دارند یاد باد و یاد آن روزگاران به خیر.

کامم از تلخی غم چون زهر گشت
بانگ نوش شادخواران یاد باد

دهانم از تلخی غم و اندوه چون زهر شد. یاد آن روزگاری که صدای نوشانوش گفتن باده نوشانی که بی پروا شراب می نوشیدند، به خیر باد.

کام: دهان

نوش: سخن باده نوشان به هنگام نوشیدن شراب، گوارا باشد

بیشتر بخوانید: حافظ شیرازی شاعری بی همتا

گر چه یاران فارغند از یاد من
از من ایشان را هزاران یاد باد

هر چند دوستان من را از یاد برده اند ولی من هزاران بار از آنان یاد می کنم.

مبتلا گشتم در این بند و بلا
کوشش آن حق گزاران یاد باد

اکنون که اسیر بند و بلا شده ام، کسی به فریاد دل من نمی رسد. یاد آن یاران حق شناس که حق دوستی را رعایت می کردند، به خیر باد.

بیشتر بخوانید: حافظ انسان شناس بزرگ؛ نوشته ای از دکتر دینانی

گر چه صد رود است در چشمم مدام
زنده رود باغ کاران یاد باد

اگرچه پیوسته در دیدگانم صد رود جاری است ولی یاد زاینده رود و باغ کاران به خیر باد.

راز حافظ بعد از این ناگفته ماند
ای دریغا رازداران یاد باد

راز حافظ بعد از جدایی و دوری دیگر به کسی گفته نشد، افسوس یاد آن دوستان رازدار به خیر باد.

بیشتر بخوانید: بررسی رزق و روزی در اشعار حافظ شیرازی

در این شرح غزل حافظ از کتاب های حافظ نامه، شاخ نبات حافظ و حافظ معنوی نیز استفاده شده است.

حافظ نامه؛ که به مفاهیم کلیدی ابیات دشوار حافظ توسط بهاء الدین خرمشاهی پرداخته شده است.

شاخ نبات حافظ؛ شرح غزل حافظ است که توسط دکتر محمدرضا برزگر خالقی نوشته شده است.

حافظ معنوی؛ غزلیات حافظ شیرازی به روایت دکتر دینانی است.

 

مجله اینترنتی تحلیلک

اسکرول به بالا