زندگی خود را به خاطر حرف مردم خراب نکنید!

زندگی خود را به خاطر حرف مردم خراب نکنید!

هر چقدر کمتر جواب انسان‌های منفی را بدهید زندگی آرام‌تری خواهید داشت.

به خاطر حرف مردم زندگی‌تان را خراب نکنید. این مردم اگر پیامبر هم بودند هزار ایراد از کار خدا می‌گرفتند!

شما که جای خود دارید…
دکتر الهی قمشه‌ای

دکتر الهی قمشه ایمجله اینترنتی تحلیلک

اسکرول به بالا